Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 7, Ngày 06/04/2019, 23:00
Thành phố Bến Tre: Triển khai kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Đảng
06/04/2019 | Hồng Quốc
Ngày 5/4/2019, Thành ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 30, Nghị quyết số 33, Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII. Ông Cao Thành Hiếu – Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre chủ trì hội nghị.

Quán triệt các Nghị quyết số 29 và Nghị quyết số 30, ngày 21/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XII "về chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng", và "chiến lược an ninh mạng quốc gia", thành phố Bến Tre yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng tăng cường lãnh, chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin và hạ tầng công nghệ thông tin; UBND thành phố chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử từ thành phố đến cơ sở theo lộ trình đề ra. Chú trọng xây dựng và nâng cao năng lực phòng, chống chiến tranh không gian mạng, chiến tranh thông tin, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, nói xấu, nói sai lịch sử đất nước địa phương; xây dựng môi trường văn hóa giao tiếp lành mạnh trên không gian mạng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi truyền bá, phát tán ấn phẩm độc hại, trái qui định của Đảng, nhà nước trên không gian mạng.

Về thực hiện Nghị quyết số 33, của Bộ Chính trị "về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia", thành phố tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền Chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước  về biên giới quốc gia trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, 100% cán bộ ấp, khu phố tổ NDTQ được học tập, quán triệt văn bản của Đảng, nhà nước về công tác đối ngoại, nhất là tình hình diễn biến về tranh chấp trên biển Đông; tăng cường phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, xây dựng và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc củng cố trế trận an ninh nhân dân chủ động trước mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đối với thực hiện Nghị quyết số 35, ngày 20/10/2018, của Bộ Chính trị "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", thành phố yêu cầu các cấp ủy đảng tăng cường và đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Cấp ủy, UBND xã, phường có kế hoạch lãnh, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lí, sử dụng Internet, mạng xã hội, kịp thời phát hiện xử lý, hoặc kiến nghị xử lý theo qui định pháp luật những trang thông tin điện tử, blog đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật nhằm kích động, lôi kéo chống phá Đảng, nhà nước và chế độ.

Trien-khai-NQ-29-30-33-35.png
Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Hồng Quốc)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Cao Thành Hiếu – Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng các Nghị quyết 29, 30, 33, 35 của Bộ Chính trị trong bối cảnh nước ta hội nhập sâu rộng với thế giới, khu vực cùng với sự bùng bổ và phát triển công nghệ số hiện nay. Từ đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu từng cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ mình cụ thể hóa thành chương trình hành động cụ thể bám sát thực tế tại mỗi nơi; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền kế hoạch thực hiện Nghị quyết sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân chú trọng tuyên truyền thông qua ứng dụng mạng xã hội, Internet. Có chính sách khuyến khích thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trên lĩnh vực công nghệ thông tin vào công tác ở các cơ quan chuyên môn nhằm xây dựng nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển, bảo vệ không gian mạng trong giai đoạn mới./.

Lượt người xem:  40
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com