Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 22/11/2018, 11:00
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Tre với công tác giám sát và phản biện xã hội
22/11/2018 | Lệ Hằng
Có thế nói công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là những nhiệm vụ rất quan trọng của công tác Mặt trận hiện nay. Chức năng này đã được quy định và cụ thể hóa bằng hai Quyết định 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền (gọi tắt là Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị). Nội dung giám sát, góp ý hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức và phản biện xã hội các văn bản dự thảo về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc chủ động triển khai thực hiện chức năng này sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng của hệ thống MTTQ các cấp trong tình hình hiện nay.

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và xã, phường xây dựng kế hoạch, thống nhất với Ủy ban nhân dân cùng cấp về nội dung, thời gian giám sát, sau đó trình cấp ủy phê duyệt và triển khai thực hiện. Qua thực hiện Nghị quyết, hệ thống MTTQ đã tổ chức giám sát 146 cuộc (thành phố 15 cuộc, xã, phường 131 cuộc) gồm một số nội dung: việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng xã nông thôn mới; việc thu, chi các loại quỹ và lệ phí; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; về công tác quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và cai nghiện bắt buộc tại cơ sở chữa bệnh; công tác Quản lý Nhà nước về Tôn giáo, …

MTTQ-TP-tong-ket-phan-bien-xa-hoi-2018.jpg
Quang cảnh cuộc giám sát đối với Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre(Ảnh: Lệ Hằng)

Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường cũng đã phát huy vai trò, hiệu quả trong hoạt động giám sát. Trong 5 năm qua, Ban Thanh tra nhân dân tiến hành giám sát 1.230 vụ việc, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 584 công trình tại địa phương. Những vấn đề ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân được Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng kịp thời phát hiện, phản ánh và đã được các ngành, các cấp và chủ đầu tư khắc phục đã mang lại sự hài lòng trong nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiến hành 01 cuộc phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS TPBT giai đoạn 2018-2020 và năm 2018.

MTTQ-TP-tong-ket-phan-bien-xa-hoi-2018-1.jpg
Quang cảnh phản biện (Ảnh: Lệ Hằng)

Mặt trận Tổ quốc các cấp còn thực hiện công tác phối hợp hoặc tham gia với Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp tiến hành giám sát và khảo sát 414 cuộc về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trong việc thực thi pháp luật, trong thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Tham gia với các đoàn thể giám sát 31 cuộc về thực hiện chính sách về bảo hiểm xã hội đối với cán bộ nữ chuyên trách xã, phường; việc thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho phụ nữ nông thôn, việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề cho đối tượng nữ; việc chi trả phụ cấp và các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; việc thực hiện chương trình quản lý nhà nước về thanh niên; việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ tiền lương, chế độ chính sách cho lao động nữ theo quy định của bộ luật lao động; việc tạo điều kiện để Hội nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân;...

Riêng việc thực hiện theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị được UBMTTQVN các cấp triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. MTTQ các cấp đã tham gia góp ý vào các dự thảo Luật, Nghị quyết, Đề án, các văn bản quy phạm pháp luật như: tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020), tổng hợp ý kiến, kiến nghị về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật đất đai (sửa đổi); góp ý bản dự thảo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2017, góp ý Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về "một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 20-NQ/TW về "tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe trong tình hình mới"; Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; góp ý đối với ngành y tế; dự thảo Nghị quyết và Đề án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Đề án xây dựng thành phố văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới; Đề án xây dựng đô thị loại II; thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp… những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân như về quy định chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp; quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng cho Trưởng các tổ chức đoàn thể ở ấp, khu phố và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổng hợp đầy đủ ý kiến phản biện gởi cơ quan chủ trì soạn thảo để tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Đề án trước khi trình HĐND thông qua.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tham mưu, phối hợp tổ chức cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp đối thoại với nông dân về các mô hình phát triển kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã và việc xử lý rác thải trên địa bàn; với thanh niên, phụ nữ về lập nghiệp và khởi nghiệp, giới thiệu việc làm; về xây dựng Phường văn minh đô thị; về giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62 của Chính phủ; ...

Có thể nói vai trò của MTTQ ngày càng phát huy hơn trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội theo cơ chế và luật định, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền đã giúp cho "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc lựa chọn nội dung giám sát ở cơ sở còn lúng túng, chưa thực hiện được nhiệm vụ phản biện xã hội, riêng thành phố thì chỉ có 01 cuộc trong năm 2018, chưa tăng cường sự lãnh đạo của một vài cấp ủy đảng về công tác giám sát và phản biện xã hội, ...

Để công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể được thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới đòi hỏi phải có sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của chính quyền, sự thống nhất của các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên; phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của Ủy viên UBMTTQVN, thành viên các tổ chức tư vấn của UBMTTQVN các cấp; cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, chuyên gia trên các lĩnh vực. Phát huy vai trò chủ động, chủ trì của Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp trong việc tổng hợp, xác định nội dung giám sát, phản biện của UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội kịp thời báo cáo, xin ý kiến thống nhất của cấp ủy cùng cấp. Trao đổi, thống nhất với Thường trực HĐND, UBND, Thanh tra, Ủy ban Kiểm tra các cấp để tránh trùng lắp, chồng chéo trong quá trình giám sát và phản biện xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa việc nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân với hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của UBMTTQVN và các tổ chức thành viên ở từng cấp. Căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần lựa chọn những nội dung, vấn đề giám sát, phản biện xã hội phù hợp, những vấn đề mà xã hội và nhân dân đang quan tâm. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQVN cần phải được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quyết định 217, 218-QĐ/TW, Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH-CP- ĐCTUBTWMTTQVN quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN (gọi tắt là Nghị quyết liên tịch 403) và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời phải có cách làm, phương thức tiến hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện về nhân lực, kinh phí, đặc điểm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương. Việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị sau phản biện của UBMTTQVN phải khách quan, trung thực, đầy đủ nhưng có sự chắt lọc kỹ càng, đảm bảo căn cứ pháp lý, khoa học và thực tiễn; các giải pháp đưa ra phải đảm bảo hiệu quả, tính khả thi. Đồng thời UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội phải theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tiếp thu, thực hiện kiến nghị của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị sau giám sát, phản biện và góp ý./.

Lượt người xem:  96
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com