Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 16/08/2018, 16:00
Thành phố Bến Tre: Triển khai Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư số 08/2018/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an
16/08/2018 | Phương Thảo
Ngày 15/8/2018, Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 08/2018/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố, lãnh đạo UBND xã, phường và Trưởng Công an các xã, phường tham dự.

Trien-khai-nghi-dinh-83-2017-cua-chinh-phu-va-thong-tu-so-8-bo-cong-an.jpg
Đồng chí Phạm Quốc Lâm - Phó Trưởng Công an thành phố triển khai nội dung tại hội nghị (Ảnh:Phương Thảo)

Tại hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Phạm Quốc Lâm - Phó Trưởng Công an thành phố triển khai nội dung Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy với 7 chương, 45 điều, quy định về bố trí lực lượng và hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; nguyên tắc, quan hệ phối hợp, bảo đảm điều kiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông tư số 08/2018/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP. Thông tư này quy định về bố trí lực lượng, số lượng người trực cứu nạn, cứu hộ; nội dung, chương trình bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn, hướng dẫn phòng ngừa sự cố, tai nạn, phối hợp giữa các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ; trang phục, quy cách cờ hiệu, biển hiệu, băng rol sử dụng, hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động cứu nạn, cứu hộ và chế độ thống kê, báo cáo của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Bên cạnh đó, đại biểu còn được phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 79/2018/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các thông tư hướng dẫn kèm theo.

Trien-khai-nghi-dinh-83-2017-cua-chinh-phu-va-thong-tu-so-8-bo-cong-an-1.jpg
Ông Nguyễn Văn Thương - PCT UBND thành phố phát biểu tại hội nghị (Ảnh:Phương Thảo)

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương nhấn mạnh, công tác cứu nạn, cứu hộ có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch số 1326/KH-UBND ngày 15/5/2018 của UBND thành phố Bến Tre về việc triển khai thực hiện Nghị định 83 và Thông tư 08 đảm bảo tiến độ và chất lượng. Việc triển khai thực hiện phải được tiến hành thường xuyên, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt và là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

Lượt người xem:  248
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com