Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 22/05/2018, 16:00
Thành phố Bến Tre: triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
22/05/2018 | Hồng Quốc
Ngày 22/5/2018, UBND thành phố Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tiếp cận thông tin, và Nghị định 13/NĐ-CP, ngày 23 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

UBND-TPBT-trien-khai-thi-hanh-luat-tiep-can-thong-tin.png
Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Hồng Quốc)

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 06/4/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Luật gồm 5 chương, 37 điều quy định về thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân. Theo đó, thông tin các cơ quan nhà nước phải công khai bao gồm: văn bản quy phạm pháp luật; thông tin hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật, nội dung và kết quả trưng cầu, tiếp thu ý kiến của nhân dân; chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch; thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công… Nghị định số 13/2018NĐ-CP, ngày 23/01/2017 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018, quy định về biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin; về tiếp cận thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp; hướng dẫn các mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin và các biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Luật Tiếp cận thông tin là căn cứ pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch của các cơ quan công quyền, cũng như bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân do vậy UBND thành phố yêu cầu sau hội nghị, các phòng ban, đoàn thể và các xã, phường nhanh chóng triển khai nội dung của Luật Tiếp cận thông tin trong cơ quan đơn vị và nhân dân, bố trí cán bộ thực hiện công tác cung cấp thông tin của người dân, doanh nghiệp,… tại cơ quan đơn vị mình theo đúng tinh thần và các qui định của Luật ./.


Lượt người xem:  151
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com