Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 10/04/2017, 23:35
Hội Cựu chiến binh thành phố Bến Tre: Kết quả qua một nhiệm kỳ
10/04/2017 | Hồng Quốc

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Bến Tre nhiệm kỳ (2012 – 2017),  cùng với sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, công tác phối hợp nhịp nhàng với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là nổ lực phấn đấu và quyết tâm của những "người lính cụ Hồ" Hội CCB thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác, phong trào Hội từ thành phố đến cơ sở đã có bước phát triển mới. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về CCB từng bước được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống, tạo niềm tin và khí thế mới trong cán bộ, Hội viên CCB, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Nét nổi bật trong công tác Hội nhiệm kỳ qua chính là việc Hội CCB đã vận động hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", đoàn kết, sáng tạo, vượt khó phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững đầu nhiệm kỳ hội viên CCB có 05 hộ nghèo, 07 hộ cận nghèo; năm 2016 tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều, Hội còn 07 hộ hội viên nghèo, 06 hộ cận nghèo. Để góp phần thực hiện công tác giảm nghèo các cấp Hội tiếp tục vận động trong hội viên và các nguồn tài trợ, đồng thời các mô hình (5+1) tổ hợp tác được hình thành theo chỉ đạo của tỉnh Hội để giúp nhau xóa nghèo vươn lên khá, giàu được hội viên đồng tình hưởng ứng. Từ năm 2012 đến nay xây dựng 32 mô hình (5+1), 03 Tổ hợp tác làm kinh tế, với 43 thành viên, như Tổ hợp tác hoa Lan – cây kiểng ở Hội CCB Phường Phú Khương, sản xuất bưởi da xanh Hội CCB xã Nhơn Thạnh, kết quả đến cuối nhiệm kỳ Hội đã xóa được 03/05 hộ nghèo, 04/07 hộ cận nghèo theo chuẩn cũ, xóa được 02 hộ nghèo, 03 hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều.

Mo-hinh-trong-lan-o-Phu-Khuong.jpg
Mô hình hoa trồng hoa lan Hội CCB phường Phú Khương (Ảnh: Hồng Quốc)

Hội CCB từ thành phố đến cơ sở cũng đã phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, tham gia xem xét, đề nghị giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng tham gia trong các cuộc kháng chiến chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, đã giải quyết chế độ cho 1.160 người theo Quyết định 290, Quyết định 142 và Quyết định 62. Đồng thời triển khai, thực hiện chế độ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ đối với dân công hỏa tuyến chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển văn hóa – xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo, xóa nghèo; an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng phường văn minh, xã nông thôn mới. Chủ trì phối hợp thực hiện nhiều công trình như nâng cấp lộ hẻm, cống thoát nước, nạo vét kênh mương, hệ thống đèn chiếu sáng… với tổng chiều dài hơn 8.500m , vận động nhiều nguồn kinh phí để thực hiện với tổng trị giá 5,7 tỷ đồng. Ngoài ra hội viên còn tự giác hiến đất, hiến kế, đóng góp hơn 2.400 ngày công lao động trong đó có hàng chục cán bộ, hội viên đóng góp tiền, hoa màu, mỗi người trên 50 triệu đồng góp phần xây dựng xã nông thôn mới.

Mo-hinh-lam-than-o-Phuong-7.jpg
Mô hình sản xuất than từ dừa của Hội viên CCB Phường 7 (Ảnh: Hồng Quốc)

Đặc biệt, cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố, trong đó các cấp Hội đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận quản lý cảm hóa giáo dục các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, đặc biệt là đối tượng sử dụng ma túy. Bên cạnh đó, Hội còn tham gia các tổ hòa giải ở địa phương, đã tham gia hòa giải 332 vụ việc ở ấp, khu phố, hòa giải thành 285 vụ, đạt 85,84 %, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội tại địa phương.

Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, Hội CCB các cấp cũng luôn chú trọng làm tốt công tác Xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Kết quả nhiệm kỳ qua, Hội tập trung vận động c​án bộ, hội viên tích cực tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, qua học tập đều có chuyển biến tốt về nhận thức chính trị tư tưởng. Các cấp Hội thường xuyên lãnh đạo, định hướng cho cán bộ, hội viên trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị - xã hội thế giới và trong nước, tạo sự đồng thuận và nhất trí trong CCB. Trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, Hội CCB thành phố bám sát vào Kết luận 66 của Ban Bí thư Trung ương "Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới". Trên cơ sở đó, các cấp Hội đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động của Hội theo hướng cụ thể sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ sở Hội.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số văn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được các cấp Hội lãnh đạo thực hiện nghiêm túc. Đến nay, hầu hết các cơ sở Hội được cấp ủy xã, phường giao nhiệm vụ xây dựng Câu lạc bộ làm theo gương Bác có hiệu quả.

Ngoài ra, Hội chú trọng duy trì nề nếp, chế độ, nâng cao chất lượng sinh hoạt BCH các cấp, hoạt động của các chi Hội, phân Hội; từ đó chất lượng sinh hoạt Hội có những chuyển biến rõ nét, hàng năm có 98% hội viên CCB đạt gương mẫu, trên 100% gia đình hội viên đạt chuẩn văn hóa. Về xây dựng đội ngũ cán bộ đi vào nề nếp, thực hiện đúng nguyên tắc quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp, chủ động về nhân sự bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ (2012 – 2017) các cấp Hội đúng yêu cầu, cơ cấu. 100% cán bộ Hội đều được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; có trên 70% biết truy cấp Internet và sử dụng máy vi tính, là điều kiện để nâng cao trình độ, năng lực công tác Hội. Qua tổng kết thi đua giai đoạn (2008 – 2012), tổng kết năm, sơ kết các đợt thi đua đột xuất, có nhiều tập thể và cá nhân cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc được khen thưởng, cụ thể: 09 Bằng khen Trung ương Hội, 20 Bằng khen UBND tỉnh, 32 Giấy khen UBND thành phố, 265 giấy khen UBND xã, phường, 678 cán bộ, hội viên được tặng Kỷ niệm chương CCB Việt Nam.

Có thể thấy rằng, những kết quả Hội CCB thành phố Bến Tre đạt được trong nhiệm kỳ (2012-2017) là khá toàn diện trên các mặt công tác đặc biệt trong công tác vận động Hội viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững" gắn với việc phát động các mô hình, công trình phần việc thiết thực, hiệu quả trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị loại II và xây dựng thành phố văn minh đô thị đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh trật tự. Những kết quả trên là tiền đề vững chắc giúp phong trào, công tác Hội trong nhiệm kỳ (2017 – 2022) tiếp tục đổi mới theo hướng sát hợp với tình hình và nhu cầu của hội viên CCB thành phố Bến Tre trong giai đoạn hiện nay, đưa công tác hội phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần cùng hệ thống chính trị thành phố thực hiện thắng các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bến Tre lần thứ XI nhiệm kỳ (2015 – 2020) đã đề ra; hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tậm là xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại II, đô thị văn minh và xã nông thôn thôn mới, đúng với phương châm Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố Bến Tre nhiệm kỳ (2017 - 2022) đặt ra "Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; trung thành, đoàn kết, năng động, nêu gương, tình thương, trách nhiệm; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố"./.

Lượt người xem:  276
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com