Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 24/03/2017, 22:00
Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa XII
24/03/2017 | Minh Trí

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy Bến Tre về học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa XII.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống Mặt trận và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, giúp cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa " trong nội bộ để giám sát việc thực hiện Nghị quyết đối với cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Vừa qua, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Tre đã xây dựng Kế hoạch số 147/KH-MTTQ-BTT ngày 17 tháng 01 năm 2017 và tiến hành tổ chức Hội nghị "Học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII trong chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo; người Hoa và nhân sĩ trí thức trên địa bàn thành phố Bến Tre" vào ngày 24 tháng 3 năm 2017 với trên 70 người dự.

Quang-canh-hoc-tap-nghi-quyet-cua-UBMTTQ-Viet-Nam--thanh-pho-Ben-Tre.jpg
Quang cảnh hội nghị triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa XII (Ảnh: Minh Trí)

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận hội nghị Trung ương 4, khóa XII trong hệ thống Mặt trận, bám sát chỉ đạo của Thành ủy và phù hợp với điều kiện của đơn vị, đảm bảo hiệu quả trong triển khai thực hiện./.

Lượt người xem:  212
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com