Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 16/12/2016, 10:00
Thành phố Bến Tre thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP
16/12/2016 | Mai Văn Phú

Theo kết quả điều tra doanh nghiệp cuối năm 2016, thành phố Bến Tre có 803 công ty, doanh nghiệp với gần 20.000 lao động. Tình hình quan hệ lao động ở các doanh nghiệp luôn được duy trì ổn định, hài hòa, không có tình trạng lãn công, đình công. Việc thực thi pháp luật lao động ngày càng được các d​oanh nghiệp quan tâm và nghiêm chỉnh chấp hành, tiền lương trong các doanh nghiệp luôn đảm bảo cao hơn mức lương tối thiểu vùng.

nguoi-lao-dong.jpg
Người lao động tham gia sản xuất (Ảnh: Mai Văn Phú)

Đến nay có 58 công ty, doanh nghiệp thành lập công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố, ngoài ra còn một số công ty, doanh nghiệp thành lập công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Các Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố luôn được thành phố hướng dẫn và hoạt động ổn định, có hiệu quả góp phần tạo nên sự ổn định trong quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Qua thời gian triển khai Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ, nhận thức, tư tưởng của người lao động đã có sự chuyển biến tích cực, phát huy quyền làm chủ của người lao động, quyền đại diện của tổ chức Công đoàn; nhận thức được quyền lợi phải gắn với trách nhiệm và nghĩa vụ, dân chủ đi đôi với kỷ cương, kỷ luật lao động. Đã hạn chế được nhiều tiêu cực, mất dân chủ, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật; người lao động đã tích cực tham gia phong trào thi đua trong công tác, trong sản xuất kinh doanh tạo sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Trong hội nghị người lao động, chủ doanh nghiệp đã thông qua báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm và đưa ra kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm sau; nội quy lao động, quy chế dân chủ cơ sở, quy định của doanh nghiệp; tình hình thực hiện các chế độ, chính sách tuyển dụng, sử dụng lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, tiền lương, tiền thưởng, khấu trừ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho người lao động; ký thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp; công khai tài chính hàng năm của doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến người lao động, nhìn chung doanh nghiệp thực hiện tốt theo tinh thần Nghị định số 60/2013/NĐ-CP.

Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sử dụng trên 10 lao động đều có tổ chức đối thoại với người lao động, nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc có đưa ra được những quy định về quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động với các nội dung người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát và các hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Từ việc thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, trong năm 2016 thành phố không có xảy ra đình công, lãn công. Việc công khai các vấn đề mà người lao động cần được biết cũng được người sử dụng lao động thực hiện khá tốt; Công tác giám sát cũng được thực hiện thường xuyên, cụ thể: giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất; thực hiện hợp đồng lao động và các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật; thực hiện các nội quy, quy chế, quy định phải công khai của doanh nghiệp; thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành; thực hiện nghị quyết hội nghị người lao động, nghị quyết hội nghị tổ chức công đoàn cơ sở; trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp; trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tình hình thi đua, khen thưởng, kỷ luật; khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết luận của thanh tra, kiểm toán và thực hiện các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chất lượng hội nghị người lao động chưa cao, nhiều nơi còn mang tính hình thức, đối phó. Việc tổ chức hội nghị người lao động chưa đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định, nội dung hội nghị chuẩn bị chưa cao, chưa bám sát các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế nên hiệu quả còn thấp. Một số doanh nghiệp vẫn còn lúng túng trong việc tổ chức Hội nghị người lao động; phần lớn các doanh nghiệp chưa tổ chức được Hội nghị người lao động. Nội dung quy chế dân chủ ở một số doanh nghiệp còn rập khuôn theo quy định của pháp luật, chưa cụ thể hóa vào thực tế của doanh nghiệp mình; thời điểm tổ chức hội nghị chưa đúng quy định, thường kết hợp Hội nghị người lao động với hội nghị tổng kết cuối năm.

Mặc dù có xây dựng quy chế dân chủ nhưng ở các doanh nghiệp quyền giám đốc vẫn lấn lướt khi quyết định một vấn đề gì đối với lợi ích chung, lợi ích của người lao động. Người lao động ở doanh nghiệp chưa thực sự phát huy quyền làm chủ trong hội họp, ít phát biểu ý kiến thường nhất trí sớm, nếu có cũng phát biểu cốt cho có ý kiến liên quan đến tổ, bộ phận mình.

Phần lớn người lao động chỉ lo sản xuất, hàng tháng lĩnh lương, không quan tâm đến những quyền lợi hợp pháp khác, có tâm lý lo ngại, ý kiến sẽ bị đuổi việc. Do đó, người lao động không dám ý kiến, phát biểu, nói lên nguyện vọng chính đáng của mình.

Lượt người xem:  381
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com