Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThuTucHanhChinh

Tìm kiếm Hướng dẫn tìm kiếm
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiệnMức
1Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.Tiêu chuẩn đo lường chất lượngSở Khoa học và Công nghệ2
2Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địaTiêu chuẩn đo lường chất lượngSở Khoa học và Công nghệ2
3Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địaTiêu chuẩn đo lường chất lượngSở Khoa học và Công nghệ2
4Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnSở Tư pháp2
5Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnSở Tư pháp2
6Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnSở Tư pháp2
7Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnSở Tư pháp2
8Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viênQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnSở Tư pháp2
9Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnSở Tư pháp2
10Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viênQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnSở Tư pháp2
11Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnSở Tư pháp2
12Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnSở Tư pháp2
13Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnSở Tư pháp2
14Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhânQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnSở Tư pháp2
15Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhânQuản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnSở Tư pháp2
16Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mạiSở Tư pháp2
17Thủ tục Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên Trọng tài thương mạiSở Tư pháp2
18Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mạiSở Tư pháp2
19Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mạiSở Tư pháp2
20Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài Trọng tài thương mạiSở Tư pháp2
21Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Trọng tài thương mạiSở Tư pháp2
22Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khácTrọng tài thương mạiSở Tư pháp2
23Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Trọng tài thương mạiSở Tư pháp2
24Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngTrọng tài thương mạiSở Tư pháp2
25Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt NamTrọng tài thương mạiSở Tư pháp2
26Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt NamTrọng tài thương mạiSở Tư pháp2
27Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt NamTrọng tài thương mạiSở Tư pháp2
28Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt NamTrọng tài thương mạiSở Tư pháp2
29Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tàiTrọng tài thương mạiSở Tư pháp2
30Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tàiTrọng tài thương mạiSở Tư pháp2

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com