Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chung

Thông tin chung
Thứ 2, Ngày 10/06/2019, 15:00
Thành phố Bến Tre: tiếp tục phát triển kinh tế tập thể
10/06/2019 | Phương Thảo
Phát triển kinh tế tập thể là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng là sự nghiệp hết sức khó khăn, đòi hỏi phải kiên trì, xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội của địa phương, tránh hình thức, gò ép hoặc buông lỏng. Theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã kiểu mới dưới nhiều hình thức, trình độ khác nhau trong các ngành, lĩnh vực, nhất là trong nông nghiệp, nông thôn đã đáp ứng một phần nhu cầu của người lao động, hộ sản xuất kinh doanh, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng loại hình kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Bến Tre luôn được quan tâm củng cố và phát triển hiệu quả, tạo thêm việc làm và thu nhập cho thành viên, người lao động, đồng thời đóng góp vào ngân sách nhà nước. Việc phát triển các mô hình kinh tế Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn thành phố đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và nông thôn, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương theo hướng tăng hiệu quả lao động.

TO-HOI-NGHE-NGHIEP-TRONG-NHA-DAM-XEN-VUON-BUOI-DA-XANH-TAI-XA-NHON-THANH.jpg
Tổ hội nghề nghiệp trồng nha đam xen vườn bưởi da xanh tại xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre (Ảnh: Phương Thảo)

Hiện thành phố Bến Tre có 36 Tổ hợp tác (THT) đang hoạt động với 591 thành viên, tăng 33 THT và 551 thành viên so với năm 2018. Nhìn chung các THT đều có đầu ra ổn định nên việc phát triển sản xuất thuận lợi, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Hoạt động của các tổ duy trì khá tốt, có tổ chức họp định kỳ hàng tháng, qua đó người dân trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nắm về thông tin thị trường, hỗ trợ biện pháp phòng trừ sâu, bệnh trên cây trồng, vât nuôi,..để cùng nhau sản xuất có hiệu quả. Hầu hết các thành viên trong THT hoạt động có trách nhiệm, cần cù, có tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất. Trong 36 THT có 11 THT hoạt động tốt, 24 THT hoạt động khá, 01 THT hoạt động còn yếu.

Thành phố có 19 Hợp tác xã (HTX) vói 6.476 thành viên. Trong đó có 5 HTX nông nghiệp, 2 Qũy tín dụng nhân dân; 3 HTX trên lĩnh vực giao thông vận tải, 4 HTX  và 01 chi nhánh HTX trên lĩnh vực thương mại-dịch vụ, 01 HTX về xây lắp điện, 01 HTX trên lĩnh vực thủy sản. Doanh thu bình quân 01 HTX khoảng 9,850 tỷ đồng/năm, tăng 9,45 tỷ đồng so với năm 2003. Lợi nhuận bình quân 1 HTX trên 320 triệu đồng/năm, tăng 144 triệu đồng so với năm 2003. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 55 triệu đồng/người/năm.

Riêng 05 HTX nông nghiệp của thành phố có tổng vốn điều lệ là 2,1 tỷ đồng. Trong đó có 02 HTX được tỉnh chọn làm HTX điểm để tư vấn, củng cố, nâng chất hoạt động gian tới là HTX Du lịch nông nghiệp Bến Tre và HTX nông nghiệp Mỹ Thạnh An. Tất cả các HTX đều chưa có quỹ đất để xây dựng trụ sở hoạt động. 02 HTX Nông nghiệp Mỹ Thạnh An và HTX nông nghiệp Sơn Đông đã tìm được đầu ra cho sản phẩm và có liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên, các HTX còn lại hoạt động mang tính cầm chừng, chưa tìm được đầu ra và hoạt động chưa hiệu quả.

Trong quá trình hoạt động, các HTX vẫn còn gặp không ít khó khăn như: công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật về HTX có quan tâm nhưng chưa sâu rộng; chưa bố trí được cán bộ chuyên trách quản lý về kinh tế tập thể. Một số HTX hoạt động chưa hiệu quả, lợi ích mang lại cho các thành viên còn ít. Các HTX nông nghiệp chưa có trụ sở làm việc, chất lượng sản phẩm chưa cao và chưa chú trọng xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.

Chủ tịch UBND thành phố Cao Thành Hiếu cho rằng, để tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, trong thời gian tới, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố cần tiếp tục tuyên truyền mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của kinh tế hợp tác về củng cố, xây dựng và phát triển HTX nhất là HTX nông nghiệp; tăng cường công tác phối hợp với các ngành, củng cố Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ HTX nhất là chính sách đất đai, chính sách thu hút, tạo mọi điều kiện liên kết chuỗi giá trị giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp bền vững, hiệu quả; quan tâm, tạo điều kiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ HTX tham gia xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu sản phẩm chủ lực của HTX trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, các HTX cần chủ động vươn lên, tránh trông chờ, ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, góp phần tạo nền tảng thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo ở địa phương, giải quyết nhu cầu, lợi ích chính đáng của xã viên và người lao động.

Lượt người xem:  1
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com