Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chung

Thông tin chung
Thứ 3, Ngày 18/06/2019, 09:00
Thành phố Bến Tre: có 06 xã đạt 19 tiêu chí NTM
18/06/2019 | Hồng Quốc
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay trong 07 xã xây dựng nông thôn mới thành phố Bến Tre có 04 xã được công nhận xã NTM gồm: Phú Nhuận, Nhơn Thạnh, Bình Phú và Mỹ Thạnh An, 02 Phú Hưng và Sơn Đông vừa được Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố xét, công nhận đạt 19/19 tiêu chí NTM, riêng xã Mỹ Thành đến nay đã đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới.

Điểm chung ở các xã được công nhận NTM là hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp khá hoàn chỉnh, cảnh quang vệ sinh môi trường thường xuyên được tôn tạo theo hướng xanh – sạch – đẹp, tình hình an ninh trật tự giữ vững ổn định. Đặc biệt các xã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tham gia kinh tế hợp tác, chuyển đổi cây trồng vật nuôi kém hiệu quả sang lựa chọn các loại cây, con đặc sản gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo ra giá trị lớn trên cùng đơn vị diện tích như: bưởi da xanh, dừa xiêm xanh, thu nhập bình quân đầu người của xã qua thống kê đều đạt và vượt hơn so qui định bộ tiêu chí.

TPBT-co-6-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-2019.jpg
Một tuyến đường trên địa bàn xã Mỹ Thạnh An (Ảnh: Hồng Quốc)

Theo định hướng trong thời gian tới hệ thống chính trị các xã NTM thành phố, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới xem đây là việc làm trọng tâm thường xuyên, để giữ vững và nâng chất danh danh hiệu "xã nông thôn mới". Riêng đối với 02 xã là Phú Hưng và Sơn Đông tiếp tục củng cố, nâng chất các tiêu chí đạt được, lưu ý tiêu chí đạt thấp khó như: tiêu chí môi trường, an ninh trật tự, tiêu chí hình thức sản xuất; tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục từng tiêu chí gửi về trên theo qui định; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tập trung củng cố, nâng chất và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt Ngày chủ nhật nông thôn mới bám sát các tiêu chí khó, đạt thấp.

Bên cạnh đó, các xã tiếp tục huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, nâng chất tiêu chí nông thôn mới đặc biệt tiêu chí giao thông; đẩy mạnh liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch và dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân ./.

Lượt người xem:  1
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com