Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chung

Thông tin chung
Thứ 4, Ngày 15/05/2019, 09:00
Thành phố Bến Tre: Triển khai luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước và Nghị định số 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường
15/05/2019 | Huỳnh Hoa
Ngày 14/5/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai cho đại biểu lãnh đạo các phòng ban, Ủy ban nhân dân và công chức tư pháp hộ tịch xã phường về Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước và Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính Phủ về họ, hụi bêu phường.

Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước có 9 chương, 78 điều quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước.

Trien-khai-luat-trach-nhiem-boi-thuong-nha-nuoc-va-Nghi-dinh-19-2019.png
Ông Ngô Thanh Hưng - Trưởng phòng Tư pháp thành phố Bến Tre triển khai Luật và Nghị định (Ảnh: Huỳnh Hoa)

Đối tượng được bồi thường là cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được quy định tại Luật này.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, bêu, phường gồm có 4 chương, 28 điều, nêu rõ trách nhiệm thi hành của từng cá nhân, tổ chức, trong đó nêu rõ Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổng hợp tình hình, diễn biến quan hệ về họ ở địa phương khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tuyên truyền, phổ biến Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, thống kê thông tin về họ theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này và kịp thời phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về hụi với cơ quan công an có thẩm quyền.

Lượt người xem:  1
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com