Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chung

Thông tin chung
Thứ 5, Ngày 17/01/2019, 16:00
Dân quân tự vệ thành phố Bến Tre thực hiện tốt phối hợp với các lực lượng theo Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ
17/01/2019 | Thanh Hưng
Thành phố Bến Tre là tâm là trung tâm kinh tế- chính trị- xã hội của tỉnh, địa giới hành chính có điều kiện thuận lợi cho phát triển các dịch vụ thương mại và du lịch, thu hút nhiều nhà đầu tư đến sản xuất, kinh doanh, trao đổi hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và tỉnh nhà nói chung. Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn ra hết sức phức tạp; tình trạng tranh chấp, khiếu nại và khiếu kiện của quần chúng các huyện tập trung tại các cơ quan như: Trụ sở tiếp dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên địa bàn thành phố ngày càng diễn biến phức tạp gây mất an ninh, trật tự. Vì vậy, việc thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Dân quân tự vệ với các lực lượng khác trong hoạt động giữ gìn, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP năm 2015 của Chính phủ ( gọi tắt Nghị định 133) thay thế Nghị định 74/2010/NĐ-CP là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giữ vững ANCT, TTATXH tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của trung ương và địa phương đối với công tác giữ gìn ANCT, TTAT XH trong tình hình mới như: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của BCH trung ương Đảng (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới", Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới". Công tác phối hợp giữa lực lượng DQTV cơ sở ( hay lực lượng Quân sự xã, phường) và Công an xã, phường luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, sự điều hành của UBND xã, phường và sự chỉ đạo thường xuyên của Ban chỉ huy Quân sự, Công an thành phố đã đạt được một số kết quả bước đầu, qua đó thể hiện vai trò nòng cốt của Lực lượng DQTV xã, phường trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở của thành phố thời gian qua.

Dan-quan-tu-ve-thanh-pho-Ben-Tre-2018-1.png
Lực lượng Dân quân năm thứ nhất 2018 (Ảnh: Thanh Hưng)

Hiện nay 100%, BCH Quân sự và Công an xã, phường đã xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động, thường xuyên thống nhất triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá và dự báo tình hình từ đó đi đến tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng, không để xãy ra đột xuất bất ngờ, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, các vụ tranh chấp, khiếu kiện đặc biệt phức tạp tranh chấp khiếu kiện đất đai có liên quan đến tôn giáo như: vụ tranh chấp quyền sử dụng đất tại Chùa Thinh Văn ( Phường 4), Chùa Vạn Quốc ( Phú Hưng) và Nhà thờ Tin Lành ( Phường 1) và gần đây nhất là sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam, Hội thánh Đức chúa trời...vv. Công tác phối hợp giữa Lực lượng DQTV và Công an xã, phường đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Đồng thời thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát ở những khu vực trọng điểm, phức tạp về ANTT, góp phần kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội xãy ra trên địa bàn nhất là các dịp lễ, tết. Trong 05 năm qua lực lượng Dân quân đã tiến hành phối hợp với Công an xã, phường tuần tra ANTT với 6.183 cuộc, có 31.074 lực lượng tham gia qua đó tiến hành giải tán 48 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, hơn 21 tụ điểm đánh bạc, phát hiện và xử lý 07 nhóm đua xe, bắt và xử phạt hàng trăm đối tượng vi phạm về sử dụng trái phép chất ma túy. Điển hình trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng DQTV và Công an xã, phường như: Đồng chí Lê Văn Chánh ( DQTT phường Phú Tân), Nguyễn Thế Trung ( DQTT xã Mỹ Thành), đồng chí Tô Văn Bé Tí (Công an xã Mỹ Thạnh An) là những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong công tác phối hợp tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng.

Bên cạnh đó cũng đã phối hợp với các ban, ngành thành phố tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các nội dung liên quan như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật quốc phòng, Pháp lệnh về dự bị động viên và tuyên truyền kế hoạch về phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa qua đó nâng cao ý thức và tinh thần cảnh giác cách mạng, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền QPTD, thế trận ANND kết hợp với các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" , Phong trào thi đua "LLVT thành phố Bến Tre chung sức xây dựng Nông thôn mới", Phong trào thi đua " Đồng Khởi mới" cũng như các phong trào thi đua khác tại địa phương. Đồng thời tuyên truyền quy định pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh đối với tất cả cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân trên từng địa bàn với 3.621 lượt có 84.359 người tham dự. Qua đó, phần nào cũng đã tập hợp và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm giữ gìn ANCT, TTATXH ở địa phương cũng như các phong trào cách mạng của địa phương, chủ động phòng, chống âm mưu, thủ đoạn và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch góp phần xây dựng xây dựng xã, phường vững mạnh trong khu vực phòng thủ của thành phố.

Dan-quan-tu-ve-thanh-pho-Ben-Tre-2018.png
Sơ kết 06 tháng đầu năm Phong trào thi đua quyết thắng cụm xã, phường năm 2018 (Ảnh: Thanh Hưng)

Ngoài ra Lực lượng Dân quân xã, phường cũng đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân rà soát, thu gom hàng chục tấn bom, mìn, các loại vũ khí, vật liệu nổ các loại còn sót lại sau chiến tranh để xử lý chuyển về trên tiêu hủy.

Hàng năm, lực lượng DQTV cơ sở thường xuyên được tham gia đào tạo, tập huấn và huấn luyện để nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn theo kế hoạch trên và 100 % lực lượng thường xuyên được giáo dục về chính trị, tư tưởng đặc biệt là việc học tập và làm theo Chỉ thị 05/CT/TW của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" luôn được Cấp ủy, chính quyền cơ sở và BCH Quân sự thành phố quan tâm thực hiện tốt. Hiện nay tỷ lệ DQTV trên địa bàn chiếm 2,67 % so với dân số tương ứng 3.235 lực lượng (trong đó đảng viên: 28,79 %, đoàn viên: 53,95 %). Công tác huấn luyện, diễn tập theo các phương án luôn thực hiện đảm bảo. Đến nay Lực lượng DQTV toàn thành phố đã được tổ chức huấn luyện được 2.968/3.235 lực lượng (đạt 91,75% so với kế hoạch năm là 90% quân số).

Tuy nhiên việc phối hợp để công tác phối hợp giữa Lực lượng DQTV với công an xã, phường và các lực lượng khác trong giữ gìn ANCT, TTATXH được tăng cường và thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới trên địa bàn thành phố cần phải thực hiện một số nội dung, giải pháp sau:

Một là: Cấp ủy, chính quyền các địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác phối hợp theo Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ đặc biệt là giữa hai lượng lực DQTV và Công an xã, phường. Cần quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an-Quân sự cơ sở ( lực lượng DQTV xã, phường) trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng nhất là người đứng đầu ở hai đơn vị.

Hai là: Cần có các cơ chế, chính sách, quan tâm hơn nữa đối với Lực lượng DQTV cơ sở. Quan tâm xây dựng và phát triển lực lượng DQTV cơ sở, Công an xã, phường đủ về số lượng, tốt về chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng và sức chiến đấu cao, thực sự là nòng cốt trong giữ gìn ANCT, TTATXH ở cơ sở.

Ba là: Cần tiếp tục, quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Luật DQTV, Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành, nghiên cứu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc bất cập trong thực triễn công tác phối hợp ở địa phương, cơ sở. Đồng thời Trang bị vật chất, phương tiện công hỗ trợ cần thiết khi phối hợp hạt động nhằm tăng cường sức chiến đấu cho lực lượng này để đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cuối cùng là đẩy mạnh việc giáo dục, tác động đến ý thức tự giác học tập, tích cực tham gia bồi dưỡng kiến thức, tham gia huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, pháp luật trong lực lượng Dân quân xã, phường. Qua đó từng bước nâng cao vị trí, vai trò của lực lượng DQTV ở địa phương đảm bảo thực sự là lực lượng trung thành của Đảng, Tổ quốc và nhân dân, là một bộ phận của LLVT quần chúng làm nòng cốt trong phong trào toàn dân đánh giặc trong chiến tranh và là lực nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở trong tình hình mới./.

Lượt người xem:  1
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com