Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chung

Thông tin chung
Thứ 6, Ngày 10/08/2018, 15:00
Thành phố Bến Tre: Tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”
10/08/2018 | Phương Thảo
Thời gian qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố Bến Tre quan tâm, triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả tích cực góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển KT – XH, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Tính đến năm 2017, toàn thành phố có 543 mô hình được đăng ký ở các cấp, có 339 mô hình được công nhận, trong đó có 36 mô hình được Ban Dân vận Tỉnh ủy công nhận, 285 mô hình Ban Dân vận Thành ủy công nhận, 18 mô hình cấp xã, phường trên tất cả các lĩnh vực như: Dân vận chính quyền, an ninh trật tự, an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, vệ sinh môi trường, xóa nhà tạm bợ, giao thông nông thôn. Riêng thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về nhân rộng mô hình "Liên gia tự quản" ở 04 đơn vị Phường 1, Phường 3, Phường 4, Phường 7, đến nay 4 đơn vị đã xây dựng được 627 liên gia và đang tiến hành nhân rộng ra toàn phường. Những mô hình trên đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, từng bước xây dựng và hình thành nếp sống văn minh đô thị; phát huy vai trò của các đoàn viên, hội viên của các đoàn thể trong việc tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đời sống văn hóa tại khu dân cư. Trong đó, hiệu quả rõ nét nhất là vận động xây dựng thành công 05 phường văn minh đô thị gồm Phường 1, 2,3,4,7 và 2 xã nông thôn mới Phú Nhuận, Nhơn Thạnh.

Phong-trao-dan-van-keo-tran-dia-ban-thanh-pho-Ben-Tre.jpg
Người dân tích cực trong xây dựng giao thông nông thôn tại ấp 3, xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre (Ảnh:Phương Thảo)

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động sâu rộng, gắn chặt với xây dựng ấp, khu phố văn hóa, đã chủ động ngăn ngừa, kịp thời phát hiện tội phạm, đấu tranh làm trong sạch địa bàn; giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, những người lầm lỗi, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hàng năm, các ấp, khu phố an toàn về ANTT đạt trên 98%; công tác hòa giải cơ sở cũng được MTTQ và các tổ chức thành viên quan tâm, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 85,5%. Gắn với thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Phong trào thi đua Đồng Khởi mới, từ năm 2015-2017, thành phố có 124 công trình đăng ký thực hiện, trong đó cấp thành phố thực hiện 05 công trình.

Tuy nhiên, trong quá trình phát động, thực hiện mô hình "Dân vận khéo" còn một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của phong trào nên chưa có sự quan tâm trong công tác lãnh đạo; một số nơi phong trào vẫn còn mang tính hình thức, chất lượng, hiệu quả mô hình còn thấp, thiếu tính bền vững, chưa có sức lan tỏa, tuy có nhân rộng nhưng chưa nhiều, mô hình trên lĩnh vực Dân vận chính quyền còn ít.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào thi đua xây dựng mô hình "Dân vận khéo", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng nhấn mạnh: trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định phong trào thi đua "Dân vận khéo" là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong công tác dân vận, coi đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ quan trọng trong công tác Dân vận của Đảng, đặc biệt coi trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục rà soát các mô hình dân vận khéo phù hợp, gắn với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; tiếp tục phát huy mạnh mẽ, nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao; quan tâm lựa chọn đội ngũ cán bộ xây dựng mô hình dân vận khéo có uy tín, năng lực và khả năng vận động nhân dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng mô hình Dân vận khéo; hệ thống dân vận từ thành phố đến cơ sở phải luôn bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết.

Phong trào thi đua Dân vận khéo tiếp tục phát triển, thu hút nhiều tập thể, cá nhân tham gia, có nhiều mô hình hiệu quả thiết thực và góp phần giải quyết khó khăn trong đời sống nhân dân. Tuy nhiên, để phong trào thật sự phát huy được hiệu quả, thiết nghĩ cần phải có sự thống nhất và đa dạng về nội dung, phương pháp triển khai, vận động quần chúng. Đồng thời, phong trào phải được gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước để tạo ra phong trào thi đua chung, đi vào chiều sâu, đúng thực chất, giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, hướng tới xây dựng thành phố Bến Tre trở thành đô thị loại II, thành phố văn minh đô thị và xã nông thôn mới trong thời gian tới.

Lượt người xem:  1
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com