Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chung

Thông tin chung
Thứ 6, Ngày 03/03/2017, 14:00
Thành phố Bến Tre hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017
03/03/2017 | Mai Văn Phú

Với chủ đề của Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ 1 năm 2017 là: "Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp" từ ngày 01 tháng 05 đến ngày 30 tháng 5 năm 2017. Lãnh đạo thành phố các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức lãng phí. Tập trung hướng về cơ sở, doanh nghiệp và người lao động trong cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng xã hội cùng chung tay hành động bảo đảm ATVSLĐ trong lao động sản xuất.

An-toan-ve-sinh-lao-dong-thanh-pho-Ben-Tre.jpg
Người lao động được trang bị dụng cụ lao động đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất (Ảnh: M.V.P)

Thành phố Bến Tre đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động đối với các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các đơn vị sản xuất kinh doanh, người lao động, đặc biệt là trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp có nhiều nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thực hiện có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thúc đẩy các hoạt động huấn luyện về ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, chủ động phòng ngừa ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trên cơ sở đó từng doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động cụ thể trong năm 2017, nhằm duy trì có hiệu quả công tác ATVSLĐ, xây dựng, phát triển văn hóa an toàn lao động tại đơn vị.

Trong thời gian diễn ra Tháng hành động về ATVSLĐ, thành phố sẽ tổ chức kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ đối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong thành phố, tập trung vào các ngành nghề có nguy cơ xảy tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ. Các phòng, ban ngành, xã, phường, đặc biệt là các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, thông tin, tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATVSLĐ, huấn luyện về ATVSLĐ, tập trung vào đối tượng người lao động trong cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động.

Tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe, tuyên truyền thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Tổ chức tuyên truyền về công tác vệ sinh lao động trong sản xuất kinh doanh và phối hợp kiểm tra các doanh nghiệp trong thành phố.

Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, thành phố đề nghị các đơn vị phải xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ tổ chức triển khai thực hiện trong doanh nghiệp, cơ sở, đồng thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ để người lao động được tham gia, hiểu biết và chủ động trong việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn và sức khỏe cho chính người lao động. Tập trung thực hiện đúng chủ đề phát động của Tháng hành động về ATVSLĐ; Sử dụng đa dạng các hình thức phát động người lao động hưởng ứng Tháng hành động qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ trong giờ ăn trưa, gửi thông điệp của Tháng hành động tới người lao động qua thông báo, thư điện tử …

Tổ chức các lớp tuyên truyền, huấn luyện, nâng cao nhận thức về ATVSLĐ cho người lao động; Bố trí đủ cán bộ làm công tác ATVSLĐ, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, đề ra các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ cho người lao động. Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở người lao động chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; Rà soát xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện đầy đủ về các kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn cho các nhóm đối tượng người lao động cần phải huấn luyện an toàn lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động,…

Rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng; Thường xuyên tự kiểm tra tình trạng an toàn của thiết bị, máy móc, nhà xưởng tại nơi làm việc của người lao động, kiểm tra việc chấp hành các quy định, biện pháp làm việc an toàn của người lao động, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng cứu khẩn cấp tại chổ.

Thực hiện quan trắc (đo kiểm) môi trường lao động, cải thiện điều kiện làm việc, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp… quản lý, chăm sóc sức khoẻ người lao động. Phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo ATVSLĐ giữa các phân xưởng, tổ, đội sản xuất… biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; Tổ chức các cuộc thi sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thăm hỏi, động viên các nạn nhân do tai nạn lao động, người bị bệnh nghề nghiệp tại đơn vị.

Sau Tháng hành động về ATVSLĐ, các cơ quan, đơn vị thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, doanh nghiệp tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp, các doanh nghiệp tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động tại doanh nghiệp mình. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.

Lượt người xem:  1
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com