Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 20/02/2019, 17:00
Tổ chức Hội thi Ảnh nghệ thuật thành phố Bến Tre mở rộng năm 2019
20/02/2019 | Ủy ban nhân dân Tp Bến Tre
Tổ chức Hội thi Ảnh nghệ thuật thành phố Bến Tre mở rộng năm 2019

​Kế hoạch: Tải về    KH-372.PDF

Thông báo: Tải về    TB-379.PDF

Lượt người xem:  1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com