Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 19/02/2019, 16:00
Lấy ý kiến Đề án sáp nhập địa giới đơn vị hành chính cấp xã
19/02/2019 | Ủy ban nhân dân Tp Bến Tre
Tài liệu lấy ý kiến Đề án sáp nhập địa giới đơn vị hành chính cấp xã

​Tài liệu sáp nhập:

Sáp nhập Phường 1, Phường 2: Tải về    Sáp nhập P1 P2.rar

Sáp nhập Phường 3, Phường 4: Tải về    Sáp nhập P3 P4.rar

Sáp nhập Bình Phú, Mỹ Thành: Tải về    Sáp nhập Bình Phú Mỹ Thành.rar

Lượt người xem:  1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com