Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 12/06/2017, 08:00
Tài liệu Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre
12/06/2017 | Ủy ban nhân dân Tp Bến Tre
​​​ KỲ HỌP HĐND THÀNH PHỐ​ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021​​
​​​​​Tải về    ​​KY-HOP-THU-6.jpg​​​Tải về    ​​KY-HOP-THU-7.jpg
​​​​​Tải về    ​​HDND-8.jpg ​​​​​Tải về    HDND-KY-HOP-THU-9.jpg
​​​​​Tải về    ​​KY-HOP-THU-10.jpg
Tải về    ​​KY-HOP-THU-11.jpg
​​​​​​​​
​​​ ​
Lượt người xem:  1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com