Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Thông tin tuyển dụng
Thông báo:​TB-1233-UBND_18-05-2017_1.PDF Mẫu đơn đăng ký dự tuyển:Mau don dang ky du tuyen.doc Mẫu sơ yếu lý lịch:​Mau so yeu ly lich.doc 
 
 
 
  
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
780Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-6 đến 17-6-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-6 đến 17-6-2017
6/13/2017 12:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
779Tài liệu họp Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2017Tài liệu họp Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2017
Tên tài liệu
Đường dẫn tải về
 
6/12/2017 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
778Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 05-6 đến 10-6-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 05-6 đến 10-6-2017
6/6/2017 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
777Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 29-5 đến 02-6-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 29-5 đến 02-6-2017
6/1/2017 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
776Thông báo: Phần mềm CheckWanCry do Bkav cung cấp miễn phí cho các đơn vị trực thuộc UBND TPThông báo: Phần mềm CheckWanCry do Bkav cung cấp miễn phí cho các đơn vị trực thuộc UBND TP

​Tải phần mềm tại đây: ​phan mem 9-6-2017.rar

5/24/2017 9:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
775Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 22-5 đến 27-5-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 22-5 đến 27-5-2017
5/23/2017 11:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
774Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2017Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2017

Thông báo:​TB-1233-UBND_18-05-2017_1.PDF

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển:Mau don dang ky du tuyen.doc

Mẫu sơ yếu lý lịch:​Mau so yeu ly lich.doc

5/17/2017 11:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyển dụng1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
773Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 15-5 đến 20-5-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 15-5 đến 20-5-2017
5/15/2017 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
772Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 08-5 đến 13-5-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 08-5 đến 13-5-2017
5/9/2017 9:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
771Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 01-5 đến 06-5-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 01-5 đến 06-5-2017
5/3/2017 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
769Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Bến TreỦy ban nhân dân thành phố Bến Tre lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Bến Tre

​Công văn: CV 1033 UBND TP.PDF

Danh mục lấy ý kiến: DM lay y kien_toanTP.pdf

Bản đồ: ​TPben tre 1070 x 1700.pdf

4/27/2017 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
770Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 24-4 đến 28-4-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 24-4 đến 28-4-2017
4/25/2017 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
767Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 17-4 đến 22-4-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 17-4 đến 22-4-2017
4/18/2017 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1No
761Thông báo kết quả tuyển dụng nhân viên hợp đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre năm 2017Thông báo kết quả tuyển dụng nhân viên hợp đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre năm 2017
4/14/2017 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1No
768Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 10-4 đến 15-4-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 10-4 đến 15-4-2017
4/11/2017 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1No
766Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 03-4 đến 07-4-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 03-4 đến 07-4-2017
4/4/2017 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1No
760Thông báo 245/TB-HĐTD: Về nội dung phỏng vấn và thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn nhân viên hợp đồng Ban Quản lý các dự án đầu tư thành phố năm 2017Thông báo 245/TB-HĐTD: Về nội dung phỏng vấn và thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn nhân viên hợp đồng Ban Quản lý các dự án đầu tư thành phố năm 2017
3/29/2017 4:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1No
765Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 27-3 đến 01-4-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 27-3 đến 01-4-2017
3/28/2017 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1No
759Thông báo kết quả chấm điểm và xếp hạng bài thi "Ý tưởng khởi nghiệp" thành phố Bến Tre - Đợt 1 năm 2017Thông báo kết quả chấm điểm và xếp hạng bài thi "Ý tưởng khởi nghiệp" thành phố Bến Tre - Đợt 1 năm 2017
3/21/2017 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyên truyền1No
758Giấy mời tham dự buổi làm việc của Thanh tra tỉnh Bến Tre về việc thực hiện kết luận thanh tra; việc thực hiện các Quyết định UBND tỉnh còn tồn động; các đơn khiếu nại, tố cáo của bà Nguyễn Thị Lan Chi... lúc 8 giờ 00 ngày 14/3/2017Giấy mời tham dự buổi làm việc của Thanh tra tỉnh Bến Tre về việc thực hiện kết luận thanh tra; việc thực hiện các Quyết định UBND tỉnh còn tồn động; các đơn khiếu nại, tố cáo của bà Nguyễn Thị Lan Chi... lúc 8 giờ 00 ngày 14/3/2017
3/10/2017 10:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch mời họp1No
757Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 06-03 đến 11-3-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 06-03 đến 11-3-2017
3/8/2017 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1No
755Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI, năm 2016-2017Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI, năm 2016-2017

Kế hoạch: ​5650-KH-UBND.pdf

Phiếu đăng ký dự thi: MauPhieuDangKyDuThi.doc

Tờ rơi: ​Toroi 2017.doc

3/6/2017 9:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyên truyền1No
753Giấy mời Họp thống nhất một số nội dung có liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn thành phố Bến Tre khi thực hiện chuyển từ cơ chế thu phí vệ sinh sang giá dịch vụ, lúc 7 giờ 30 ngày 07/03/3017Giấy mời Họp thống nhất một số nội dung có liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn thành phố Bến Tre khi thực hiện chuyển từ cơ chế thu phí vệ sinh sang giá dịch vụ, lúc 7 giờ 30 ngày 07/03/3017
3/3/2017 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch mời họp1No
754Giấy mời Họp Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, lúc 15 giờ 00 ngày 06/3/2017Giấy mời Họp Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, lúc 15 giờ 00 ngày 06/3/2017
3/3/2017 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch mời họp1No
752Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 27-02 đến 03-3-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 27-02 đến 03-3-2017
3/2/2017 9:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1No
751Thông báo danh sách thí sinh vào vòng chung kết và lịch tập dợt Liên hoan "Thanh lịch công sở" thành phố Bến Tre lần thứ 2, năm 2017Thông báo danh sách thí sinh vào vòng chung kết và lịch tập dợt Liên hoan "Thanh lịch công sở" thành phố Bến Tre lần thứ 2, năm 2017
3/1/2017 4:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1No
748Giấy mời Họp báo tiến độ thực hiện công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre, lúc 7 giờ 30 ngày 03/3/2017Giấy mời Họp báo tiến độ thực hiện công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre, lúc 7 giờ 30 ngày 03/3/2017
3/1/2017 10:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch mời họp1No
749Giấy mời Họp thống nhất hướng giải quyết trường hợp đề nghị bồi thường phần diện tích đất hiện trạng ghi là đất hẻm của hộ Nguyễn Thanh Sơn, hộ Vũ Đức Lộc và hộ Nguyễn Văn Bắc, công trình đường Nguyễn Huệ nối dài..., lúc 9 giờ 30 ngày 03/3/2017Giấy mời Họp thống nhất hướng giải quyết trường hợp đề nghị bồi thường phần diện tích đất hiện trạng ghi là đất hẻm của hộ Nguyễn Thanh Sơn, hộ Vũ Đức Lộc và hộ Nguyễn Văn Bắc, công trình đường Nguyễn Huệ nối dài..., lúc 9 giờ 30 ngày 03/3/2017
3/1/2017 10:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch mời họp1No
750Giấy mời Khảo sát thực tế và họp thống nhất hướng giải quyết trường hợp bà Phạm Thị Minh Huệ, ông Huỳnh Văn Hiệp; giải quyết các hộ lượm ve chai tại Bãi rác Phú Hưng, lúc 14 giờ 00 ngày 02/3/2017Giấy mời Khảo sát thực tế và họp thống nhất hướng giải quyết trường hợp bà Phạm Thị Minh Huệ, ông Huỳnh Văn Hiệp; giải quyết các hộ lượm ve chai tại Bãi rác Phú Hưng, lúc 14 giờ 00 ngày 02/3/2017
3/1/2017 10:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch mời họp1No
746Giấy mời Dự hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2017, lúc 13 giờ 30 ngày 02/3/2017Giấy mời Dự hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2017, lúc 13 giờ 30 ngày 02/3/2017
2/28/2017 11:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch mời họp1No
1 - 30Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Võ Thanh Hồng - Phó chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 0753. 822621 | Fax: 0753.827114 | Email: ubndthanhphobt@bentre.gov.vn