Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Thông tin tuyển dụng
​Thông báo:Thong bao thoi gian phuc khao.PDFMẫu đơn xin phúc khảo: MAU DON PHUC KHAO.docx 
 
​Ket qua ky thi xet tuyen vien chuc Phong Kinh te TP va TT VHTT TP.PDF 
 
​Xet tuyen vien chuc.PDFThong bao xet tuyen.PDFMẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức.docmau so yeu ly lich.doc 
 
Thông báo:​TB-1233-UBND_18-05-2017_1.PDF Mẫu đơn đăng ký dự tuyển:Mau don dang ky du tuyen.doc Mẫu sơ yếu lý lịch:​Mau so yeu ly lich.doc 
 
 
 
  
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
803Thông báo về việc điều chỉnh thông tin xét tuyển và gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển Giao viên Giáo dục thể chất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên TP Bến TreThông báo về việc điều chỉnh thông tin xét tuyển và gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển Giao viên Giáo dục thể chất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên TP Bến Tre
9/27/2017 2:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgTuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
802Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 25-9 đến 30-9-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 25-9 đến 30-9-2017
9/26/2017 2:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
801Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 18-9 đến 24-9-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 18-9 đến 24-9-2017
9/20/2017 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
800Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Phòng Kinh tế TP và Trung tâm Văn hóa Thể thao TPQuyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Phòng Kinh tế TP và Trung tâm Văn hóa Thể thao TP
9/14/2017 9:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
799Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 11-9 đến 17-9-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 11-9 đến 17-9-2017
9/12/2017 12:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Lịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
798Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 04-9 đến 08-9-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 04-9 đến 08-9-2017
9/5/2017 12:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Lịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
796Thông báo gia hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến TreThông báo gia hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre
8/23/2017 4:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
797Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 21-8 đến 25-8-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 21-8 đến 25-8-2017
8/23/2017 4:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
795Thông báo thời gian phúc khảo kết quả xét tuyển viên chức Phòng Kinh tế thành phố và Trung tâm Văn hoá – Thể thao thành phốThông báo thời gian phúc khảo kết quả xét tuyển viên chức Phòng Kinh tế thành phố và Trung tâm Văn hoá – Thể thao thành phố

​Thông báo:Thong bao thoi gian phuc khao.PDF

Mẫu đơn xin phúc khảo: MAU DON PHUC KHAO.docx

8/17/2017 10:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Phòng Nội vụ - UBND thành phố Bến TreNo
794Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 14-8 đến 18-8-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 14-8 đến 18-8-2017
8/15/2017 9:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
793Công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2016 của UBND thành phố Bến TreCông khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2016 của UBND thành phố Bến Tre
8/10/2017 2:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyên truyền, Số liệu thống kê1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
790Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi xét tuyển viên chức Phòng Kinh tế TP và Trung tâm VHTT thành phốThông báo kết quả điểm thi kỳ thi xét tuyển viên chức Phòng Kinh tế TP và Trung tâm VHTT thành phố
8/8/2017 2:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
791Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 07-8 đến 11-8-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 07-8 đến 11-8-2017
8/8/2017 2:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Lịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
792Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 31-7 đến 04-8-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 31-7 đến 04-8-2017
7/31/2017 2:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Lịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
789Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 24-7 đến 28-7-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 24-7 đến 28-7-2017
7/24/2017 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
785Xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến TreXét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre
7/21/2017 10:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyển dụng1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
784Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức Phòng Kinh tế thành phố và Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phốThông báo thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức Phòng Kinh tế thành phố và Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố
7/19/2017 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyển dụng1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
787Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 17-7 đến 21-7-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 17-7 đến 21-7-2017
7/18/2017 10:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
783Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức Phòng Kinh tế thành phố Bến Tre và Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phốThông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức Phòng Kinh tế thành phố Bến Tre và Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố
7/11/2017 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyển dụng1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
786Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 10-7 đến 14-7-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 10-7 đến 14-7-2017
7/11/2017 10:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
788Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 03-7 đến 08-7-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 03-7 đến 08-7-2017
7/4/2017 10:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1No
781Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 26-6 đến 02-7-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 26-6 đến 02-7-2017
6/27/2017 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
780Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-6 đến 17-6-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-6 đến 17-6-2017
6/13/2017 12:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
779Tài liệu kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2017Tài liệu kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2017
​​Nội dung​​ Đường dẫn tải về
​Tải tất cả 26 tài liệu bên dướiTai-lieu-ky-hop-thu-6-HDND-TPBT.rar 
hoặc
 Tai-lieu-ky-hop-thu-6-HDND-TPBT.zip
​Báo cáo số 1595/BC-UBND
01-TL-1595.PDF
​Báo cáo tóm tắt số 1596/BC-UBND02-TL-1596.PDF
​​​Tờ trình 1598/TTr-UBND, Báo cáo số 1599/BC-UBND03-TL-1598-1599.PDF
​Tờ trình 1597/TTr-UBND, Báo cáo số 1057/BC-UBND04-TL-1597.PDF
​Tờ trình 1600/TTr-UBND, Báo cáo 1601/BC-UBND05-TL-1600.PDF
​Tờ trình 1643/TTr-UBND, Báo cáo 1644/BC-UBND06-TL-1643.PDF
​Tờ trình 1647/TTr-UBND (điều chỉnh, bổ sung kế họach vốn đầu tư...)07-TL-1647.PDF
​Tờ trình 1640/TTr-UBND, Công văn 879/SVHTTDL-QLHH08-TL-1640.PDF
​Báo cáo 1683/BC-UBND09-TL-1683.PDF
​Tờ trình 1605/TTr-UBND10-TL-1605.PDF
​Tờ trình 1672/TTr-UBND, Công văn 81/UBND-KT, Quyết định 1751/QĐ-UBND11-TL-1672.PDF
​Báo cáo 167/BC-TA12-TL-167-BC-TA.PDF
​Báo cáo 212/BC-CCTHADS13-TL-212-BC-CCTHADS.PDF
​Báo cáo thẩm tra 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 /BC-KTXH14-TL-01-BC-KTXH.PDF
​Báo cáo thẩm tra 16,17,18/BC-BPC15-TL-16-BC-BPC.PDF
Báo cáo 19/BC-HĐND17-TL-19-BC-HDND.PDF
​​Báo cáo 01/BC-KTXH (sơ kết hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội....)16-TL-01-BC-KTXH-SO KET HOAT DONG.PDF
​Thông báo 132/TB-MTTQ-BTT18-TL-132-TB-MTTQ-BTT.PDF
​Báo cáo 47/BC-HĐND19-TL-47-BC-HDND.PDF
​Tờ trình 49/TTr-HĐND20-TL-49-TTR-HDND.PDF
​Tờ trình 44/TTr-HĐND, Tờ trình 45/TTr-HĐND21-TL-44-TTR-HDND.PDF
​Báo cáo bổ sung 1536/BC-UBND, Báo cáo 842/BC-UBND, Công văn 177/ĐLTPBT-KHKT, Công văn 107/CTN-TVXD22-TL-1536-BC-UBND.PDF
​Tờ trình 1642/TTr-UBND, Báo cáo 182/BC-TĐVB23-TL-1642-TTR-UBND.PDF
​Tờ trình 1645/TTr-UBND, Báo cáo 151/BC-TĐVB24-TL-1645-TTR-UBND.PDF
​Tờ trình 1606/TTr-UBND25-TL-1606-TTR-UBND.PDF
​Tờ trình 1646/TTr-UBND26-TL-1646-TTR-UBND.PDF
6/12/2017 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
778Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 05-6 đến 10-6-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 05-6 đến 10-6-2017
6/6/2017 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
777Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 29-5 đến 02-6-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 29-5 đến 02-6-2017
6/1/2017 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
776Thông báo: Phần mềm CheckWanCry do Bkav cung cấp miễn phí cho các đơn vị trực thuộc UBND TPThông báo: Phần mềm CheckWanCry do Bkav cung cấp miễn phí cho các đơn vị trực thuộc UBND TP

​Tải phần mềm tại đây: ​phan mem 9-6-2017.rar

5/24/2017 9:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
775Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 22-5 đến 27-5-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 22-5 đến 27-5-2017
5/23/2017 11:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
774Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2017Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2017

Thông báo:​TB-1233-UBND_18-05-2017_1.PDF

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển:Mau don dang ky du tuyen.doc

Mẫu sơ yếu lý lịch:​Mau so yeu ly lich.doc

5/17/2017 11:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyển dụng1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
773Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 15-5 đến 20-5-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 15-5 đến 20-5-2017
5/15/2017 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
1 - 30Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Võ Thanh Hồng - Phó chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 0753. 822621 | Fax: 0753.827114 | Email: ubndthanhphobt@bentre.gov.vn