Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Lịch công tác đơn vị
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 01-7 đến 06-7-2019 
 
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 24-6 đến 29-6-2019 
 
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 17-6 đến 21-6-2019 
 
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 10-6 đến 14-6-2019 
 
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 03-6 đến 07-6-2019 
 
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 27-5 đến 02-6-2019 
 
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 20-5 đến 25-5-2019 
 
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 13-5 đến 18-5-2019 
 
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 06-5 đến 12-5-2019 
 
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 22-4 đến 01-5-2019 
 
 
 
  
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
950Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 01-7 đến 06-7-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 01-7 đến 06-7-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 01-7 đến 06-7-2019

​Thông báo 473: TB-473.PDF

7/2/2019 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Lịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
949Thông báo về việc ứng viên đủ điều kiện tham gia phần thi trình bày Đề án.Thông báo về việc ứng viên đủ điều kiện tham gia phần thi trình bày Đề án.
Thông báo về việc ứng viên đủ điều kiện tham gia phần thi trình bày Đề án.

​Thông báo 3268: TB-3268.PDF

6/27/2019 2:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
948Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 24-6 đến 29-6-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 24-6 đến 29-6-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 24-6 đến 29-6-2019

​Thông báo 453: Lich-tuan-453.PDF

6/25/2019 11:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Lịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
946Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 17-6 đến 21-6-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 17-6 đến 21-6-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 17-6 đến 21-6-2019

​Thông báo 433: Lich-tuan-433.PDF

6/18/2019 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Lịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
947Thông báo kết quả chấm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Bến TreThông báo kết quả chấm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Bến Tre
Thông báo kết quả chấm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Bến Tre

​Thông báo 3150: 3150-TB.PDF

6/18/2019 11:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyên truyền, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
945Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 10-6 đến 14-6-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 10-6 đến 14-6-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 10-6 đến 14-6-2019

​Thông báo 416: Lich-tuan-416.PDF

6/11/2019 9:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
944Tài liệu kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2019Tài liệu kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2019. Bắt đầu cập nhật từ ngày 05/6/2019.
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Phân loại Đường dẫn tải về
38/TB-HĐND-MT
31/5/2019
Thông báo về việc tổ chức cho Đại biểu HĐND thành phố Bến Tre tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 (0-0-TB-88-HDND-MT-to-chuc-tiep-xuc-cu-tri.PDF)

icon-download.png
1127/BC-UBND
12/4/2019
Báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri thành phố sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khoá XI (0-1-1127-bc_giai_trinh_YKCT_sau_KHT10.signed)

icon-download.png
2980/BC-UBND
04/6/2019
Báo cáo Tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 (phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XI) (0-2-2980_BC_6_thang_dau_nam_kem_bc_TXCT_11)

icon-download.png
47/GM-HĐND
20/6/2019
Giấy mời triệu tập kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Bến Tre khoá XI (2016-2021) (0-3-GM-47-Trieu-tap-dai-bieu)

icon-download.png
48/GM-HĐND
20/6/2019
Giấy mời dự kỳ họp thứ 11 – kỳ họp giữa nhiệm kỳ năm 2019 HĐND thành phố Bến Tre khoá XI (2016-2021) (0-4-gm-48-Moi-dai-bieu)

icon-download.png
3204/BC-UBND
21/6/2019
Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (1-0-BC-3204-bao-cao-bo-sung-KTXH-2018)

icon-download.png
3205/TTr-UBND
21/6/2019
Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thành phố Bến Tre (2-0-TTR-3205-thong-qua-BC-KTXH-6-thang-2019)

icon-download.png
3206/BC-UBND
21/6/2019
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thành phố Bến Tre (trình kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố) (2-1-3206-BC-KTXH-6 thang-dau-nam-2019)

icon-download.png
3207/BC-UBND
21/6/2019
Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thành phố Bến Tre (2-2-3207-BC-tom-tat-KTXH-6-thang-dau-2019)

icon-download.png
3208/TTr-UBND
21/6/2019
Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2018 (3-0-3208-TTr-Thong-qua-QT-thu-chi-NSNN-2018)

icon-download.png
1924/BC-UBND
23/4/2019
Báo cáo thuyết minh quyết toán thu, chi ngân sách 2018 (3-1-1924-BC-Thuyet-minh-QT-thu-chi-NS-nam-2018)

icon-download.png
3209/TTr-UBND
21/6/2019
Tờ trình về việc thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre 6 tháng đầu năm 2019 (4-0-3209-TT-BCKH-dau-tu-nguon-von-NSNN)

icon-download.png
3210/BC-UBND
21/6/2019
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre 6 tháng đầu năm 2019 (4-1-3210-BCKH-dau-tu-nguon-von-NSNN)

icon-download.png
Biểu mẫu kèm theo Báo cáo 3210/BC-UBND (4-2-bieu mau-6-thang-cua-BC-3210)

icon-download.png
3211/TTr-UBND21/6/2019Tờ trình về việc thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (5-0-3211-TTr-BC-KH_thuc_hien_von_dau_tu)

icon-download.png
3212/BC-UBND21/6/2019Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 (5-1-3212-BC-trung-han-2016-2020-va-du-kien-2021-2025)

icon-download.png
Biểu mẫu kèm theo Báo cáo 3212/BC-UBND (5-2-BIEU-MAU-TRUNG_HAN-cua-BC-3212)

icon-download.png

Biểu mẫu dự kiến kèm theo Báo cáo 3212/BC-UBND (5-3-Bieu-mau-Du-kien-kem-BC-3212)

icon-download.png
1127/BC-UBND12/4/2019Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến cử tri thành phố sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khoá XI (6-0-1127-BC-giai-trinh-y-kien-cu-tri-sau-KHT10)

icon-download.png
366/BC-VKS14/6/2019Báo cáo kết quả công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng công tác kiểm sát 06 tháng cuối năm 2019 (7-0-BC-VKSND-TP)

icon-download.png
224/BC-TA13/6/2019Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019 (8-0-BC-TAND-TP)

icon-download.png
788/BC-CCTHADS13/6/2019Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2019 (9-0-CC-THA-DS-TP)

icon-download.png
57/TTr-HĐND24/6/2019Tờ trình thông qua báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND thành phố về công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng (11-1-57-TTr-thong-qua-BC-QHXD)

icon-download.png
52/BC-HĐND21/6/2019Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND thành phố Bến Tre về công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng (11-0-52-BCGS-ve-quy-hoach-xay-dung)

icon-download.png
59/BC-HĐND25/6/2019Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Bến Tre (12-1-59-TTr-BCGS-ve-cong-tac-PBGDPL)

icon-download.png
49/BC-HĐND20/6/2019Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Bến Tre (12-0-49-BCGS-ve-cong-tac-PBGDPL)

icon-download.png
53/BC-HĐND21/6/2019Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2019 (13-0-53-BCKQ-thuc-hien-NQ-CT-giam-sat-HDND-2019)

icon-download.png
55/TTr-HĐND21/6/2019Tờ trình thông qua Chương trình hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2020 (kèm dự thảo Chương trình) (14-0-55-TTr-thong-qua-CT-giam-sat-nam-2020)

icon-download.png
54A/CT-HĐND21/6/2019Chương trình hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2020(14-1-54A-CT-GS-HDND-2020)

icon-download.png
51/BC-HĐND21/6/2019Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND thành phố 6 tháng đầu năm 2019 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 (15-0-51-BC-hoat-dong-TT-HDND)

icon-download.png
50/BC-HĐND20/6/2019Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND thành phố 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (16-0-50-BC-hoat-dong-BPC)

icon-download.png
06/BC-KTXH14/6/2019Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bến Tre 6 tháng đầu năm 2019 (16-1-BC-06-thang-dau-nam-2019-Ban-KTXH)

icon-download.png
03/TB-MTTQ-BTT21/6/2019Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 (17-0-03-TB-MTTQ-tham-gia-XD-chinh-quyen)

icon-download.png
212/TTr-TA11/6/2019Tờ trình miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân (19-0-212-TTr-Mien-nhiem-hoi-tham-ND)

icon-download.png
4/TTr-MTTQ-BTT28/6/2019Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội thẩm Toà án nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 (19-1-4-TTr-gioi-thieu-nhan-su-HTTA)

icon-download.png
    Các Nghị quyết
3214/TTr-UBND21/6/2019Tờ trình thông qua Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre 2018 (22-0-3214-TTr-Thong-qua-NQ-QT-thu-chi)

icon-download.png
Dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2018 (22-1-Du-thao-NQ-Quyet-toan-NSNN)

icon-download.png
3213/TTr-UBND21/6/2019Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre giai đoạn 2016-2020 (23-0-3213-TTr-thong-qua-NQ-dieu-chinh-KH-trung-han)

icon-download.png
Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre giai đoạn 2016-2020 (23-1-Du-thao-NQ-bo-sung-KH-dau-tu-cong)

icon-download.png
Biểu điều chỉnh Nghị quyết (23-3-Bieu_dieu_chinh_nghi_quyet)

icon-download.png
3237/TTr-UBND 25/6/2019 Thông qua Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre giai đoạn 2016-2020. (23-4-3237-TTr-NQ-dieu-chinh-KH-dau-tu-cong)

icon-download.png
Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre giai đoạn 2016-2020 (lần 2). (23-5-du-thao-NQ-dieu-chinh-KH-DTCTH-lan-2)

icon-download.png
Biểu mẫu kèm theo dự thảo Nghị quyết lần 2. (23-6-Bieu-mau-dau-tu-trung-han)

icon-download.png
58/TTr-HĐND 24/6/2019 Tờ trình thông qua Nghị quyết kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng (24-1-58-TTr-Thong-qua-NQ-Giam-sat-QHXD)

icon-download.png
Dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng (24-2-Du-thao-NQ-KQ-giam-sat-cong-tac-QLNN-QHXD)

icon-download.png
60/TTr-HĐND 25/6/2019 Tờ trình thông qua dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtDự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (25-1-60-TTr-Du-thao-NQ-giam-sat-PBGDPL)

icon-download.png
Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtDự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (25-2-Du-thao-NQ-Ket-qua-giam-sat-PBGDPL)

icon-download.png
54/TTr-HĐND21/6/2019Tờ trình thông qua Nghị quyết Chương trình hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2020 – có kèm dự thảo Nghị quyết (26-0-54-TTr-Thong-qua-CT-hoat-dong-GS)

icon-download.png
Dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND thành phố Bến Tre năm 2020 (26-1-Du-thao-NQ-CT-hoat-dong-2020)

icon-download.png
    Các báo cáo thẩm tra
7/BC-HĐND1/7/2019Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thành phố Bến Tre (27-0-7-BC-tham-tra-nhiem-vu-KTXH)

icon-download.png
8/BC-KTXH1/7/2019Báo cáo thẩm tra về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2018 (28-0-8-BC-tham-tra-quyet-toan-TCNSNN)

icon-download.png
9/BC-HĐND1/7/2019Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre 6 tháng đầu năm 2019 (29-0-9-BC-tham-tra-KH-nguon-von-NSNN)

icon-download.png
10/BC-HĐND1/7/2019Báo cáo thẩm tra Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 (30-0-10-BC-tham-tra-TT-dieu-chinh-cong)

icon-download.png
11/BC-HĐND1/7/2019Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre về tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khoá XI (31-0-11-BC-tham-tra-giai-quyet-YKCT)

icon-download.png
63/BC-HĐND1/7/2019Báo cáo thẩm tra tóm tắt của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân TPBT đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre (32-0-63-BC-tham-tra-Ban-phap-che)

icon-download.png
64/BC-HĐND1/7/2019Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre (33-0-64-BC-tham-tra-nhiem-vu-QPAN)

icon-download.png
12/BC-KTXH1/7/2019Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2018 (34-0-12-BC-tham-tra-NQ-NSNN-TPBT)

icon-download.png
13/BC-HĐND1/7/2019Báo cáo thẩm tra Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre, giai đoạn 2016 – 2020 (35-0-13-BC-tham-tra-NQ-dieu-chinh-cong)

icon-download.png
65/BC-HĐND2/7/2019Báo cáo thẩm tra công tác xét xử của Tòa án nhân dân, công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân và công tác thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre 6 tháng đầu năm 2019 (36-0-65-BC-TT-cong-tac-TA-VKST-THA)

icon-download.png



66/TB-HĐND-MT
05/7/2019
Thông báo về việc tổ chức đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 (37-0-66-TB-tx-cu-tri-sau-ky-hop-11)

icon-download.png

Tổng hợp tất cả tài liệu thành file​ nén .rar​​

icon-download.png

Tổng hợp tất cả tài liệu thành file nén .zip​

icon-download.png



6/5/2019 10:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
943Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 03-6 đến 07-6-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 03-6 đến 07-6-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 03-6 đến 07-6-2019

​Thông báo 380: 380_2019.PDF

6/4/2019 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Lịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
939Thông báo về việc điều chỉnh thời gian và địa điểm tham dự kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Bến TreThông báo về việc điều chỉnh thời gian và địa điểm tham dự kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Bến Tre
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian và địa điểm tham dự kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Bến Tre

​Thông báo: tb-2907.PDF

5/29/2019 10:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
942Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 27-5 đến 02-6-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 27-5 đến 02-6-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 27-5 đến 02-6-2019

​Thông báo 357: 357_2019.PDF

5/28/2019 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
938Thông báo thời gian và địa điểm tham dự kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Bến Tre.Thông báo thời gian và địa điểm tham dự kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Bến Tre.
Thông báo thời gian và địa điểm tham dự kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Bến Tre.

​Thông báo 2850: 2850.PDF

5/24/2019 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyên truyền, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
937Thông báo về việc ứng viên đủ điều kiện tham gia phần thi trình bày Đề ánThông báo về việc ứng viên đủ điều kiện tham gia phần thi trình bày Đề án
Thông báo về việc ứng viên đủ điều kiện tham gia phần thi trình bày Đề án

​Thông báo 2811: 2811.PDF

5/24/2019 4:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyên truyền, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
935Thông báo về việc xã đủ điều kiện đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019Thông báo về việc xã đủ điều kiện đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Thông báo về việc xã đủ điều kiện đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

​Thông báo: TB-2818.PDF

5/22/2019 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyên truyền, Nông thôn mới1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
941Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 20-5 đến 25-5-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 20-5 đến 25-5-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 20-5 đến 25-5-2019

​Thông báo 339: tb_339-2019.PDF

5/21/2019 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
940Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 13-5 đến 18-5-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 13-5 đến 18-5-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 13-5 đến 18-5-2019

​Thông báo 318: Lich-tuan-318.PDF

5/14/2019 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
936Chơi hụi nên tuân thủ quy định của pháp luật để tránh bị bể hụiChơi hụi nên tuân thủ quy định của pháp luật để tránh bị bể hụi
Chơi hụi rủi ro cao
Trước hết có thể thấy việc chơi hụi, sự liên kết giữa các thành viên tham gia hoàn toàn mang tính “tín chấp”, tin tưởng nhau là chính mà không có tài sản thế chấp, đảm bảo.

Dây hụi thực chất là một vòng tròn mắc xích, mỗi thành viên tham gia chính là một mắc xích. Chỉ cần một mắc xích bị đứt (không đóng tiền hụi) thì sợi dây xích sẽ bị đứt, ảnh hưỡng đến những người chưa hốt hụi. Ràng buộc trách nhiệm của người chủ hụi (gọi là bể hụi)

Nguy hiểm nhất là trường hợp nhiều người tham gia vào dây hụi do chủ hụi tổ chức mà những người chơi thậm chí không biết mặt nhau, không biết có bao nhiêu người chơi, thật giả lẫn lộn. Vì vậy, người chơi cần phải biết rõ, thậm chí chọn lựa những người cùng tham gia chơi hụi đang làm việc ở đâu? Nguồn thu nhập như thế nào? Phải có khả năng tham gia lâu dài và đóng hụi đầy đủ... Có không ít trường hợp hụi viên vừa hốt hụi xong là bỏ trốn không tiếp tục đóng hụi nữa gây thiệt hại và ảnh hưởng đến các thành viên chơi hụi khác.

Không loại trừ khả năng người chủ hụi, vì mục đích xấu, đã làm ra những dây hụi ma (không có thật) hoặc ghi khống, tăng giảm số tiền đóng hụi, thời gian đóng hụi, giấy tờ sổ sách không rõ ràng, sau khi thu tiền, thay vì giao cho người hốt hụi trong tháng thì thực sự…không có ai cả. Sau khi gom tiền được vài thàng, chủ hụi sẽ biến mất.

Những trường hợp như vậy, người chơi xem như đã trở thành nạn nhân của sự lừa đảo do sự nhẹ dạ, chủ quan của chính mình. Lúc đó, việc giải quyết tranh chấp thì không hề đơn giản, giấy tờ chứng từ mơ hồ do không có giấy tờ chứng minh việc giao nhận tiền hụi.

Chơi hụi nên thực hiện đúng quy định của pháp luật

Vì vậy khi chơi hụi, những người tham gia phải nên thực hiện đúng quy định của pháp luật, Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định về họ, hụi, biêu, phường. Có như vậy, mới có thể tránh hoặc chí ít là hạn chế tối đa những rủi ro, hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, cụ thể những người tham gia phải nắm và thực hiện những quy định sau đây:

1. Người tham gia dây hụi phải lập văn bản thỏa thuận về dây hụi. Văn bản này được công chứng, chứng thực nếu những người tham gia dây hụi yêu cầu, những nội dung chủ yếu của thỏa thuận gồm:

a) Thông tin cá nhân của chủ hụi.

b) Số lượng thành viên và thông tin cá nhân của các thành viên tham gia.

c) Phần hụi.

d) Thời gian diễn ra dây hụi, kỳ mở hụi.

đ) Thể thức góp hụi, lĩnh hụi.

Ngoài các nội dung được trên, văn bản thỏa thuận về hụi có thể có những nội dung sau đây:

a) Mức hưởng hoa hồng của chủ hụi trong hụi có hoa hồng.

b) Lãi suất trong họ có lãi.

c) Việc chuyển giao phần hụi.

d) Gia nhập, chấm dứt, rút khỏi dây hụi.

đ) Nội dung khác theo thỏa thuận.

2. Tổ chức hụi chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia hụi, không được tổ chức hụi để cho vay nặng lãi.

Từ đó, pháp luật quy định lãi suất không được vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần hụi phải góp trừ đi giá trị các phần hụi đã góp trên thời gian còn lại của dây hụi.

Cách tính bằng công thức sau đây:

Cong-thuc.PNG

3. Chủ hụi phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân nơi cư trú khi tổ chức dây hụi có giá trị các phần hụi tại một kỳ mở hụi từ 100 triệu đồng trở lên hoặc tổ chức từ hai dây hụi trở lên. Nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ hụi còn có trách nhiệm lập và giữ sổ hụi; cấp giấy biên nhận cho các thành viên tham gia khi góp hụi, lĩnh hụi, nhận lãi, trả lãi…

Tóm lại, thỏa thuận về hụi như một bản hợp đồng vay mượn tài sản của nhau. Đề nghị người tham gia chơi hụi thực hiện đúng quy định của pháp luật, bởi đây là những chứng cứ hết sức quan trọng và là cơ sở để Tòa án xem xét, giải quyết khi xảy ra tranh chấp, bể hụi.

 Khi xảy ra tranh chấp về hụi, các bên nên chủ động chấm dứt dây hụi, thương lượng, hòa giải với nhau, có thể lập thành bản thỏa thuận mới theo hướng chốt nợ, đưa ra thời điểm trả nợ. Nếu không hòa giải, thương lượng với nhau  được thì người bị thiệt hại nên khởi kiện ra Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình./.

Nguồn: HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ.

5/12/2019 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền1Phòng Tư pháp thành phố Bến TreNo
934Thông báo kết quả chấm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng Phòng Kinh tế thành phốThông báo kết quả chấm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng Phòng Kinh tế thành phố
Thông báo kết quả chấm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng Phòng Kinh tế thành phố
5/9/2019 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyên truyền, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
933Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 06-5 đến 12-5-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 06-5 đến 12-5-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 06-5 đến 12-5-2019

​Thông báo 301: Lich-tuan-301.PDF

5/7/2019 9:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
932Thông báo thời gian và địa điểm tham dự kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố Bến Tre.Thông báo thời gian và địa điểm tham dự kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố Bến Tre.
Thông báo thời gian và địa điểm tham dự kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố Bến Tre.

​Thông báo: TB-1228.pdf

4/24/2019 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyên truyền, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
930Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 22-4 đến 01-5-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 22-4 đến 01-5-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 22-4 đến 01-5-2019

​Thông báo: Lich tuan 279.PDF

4/23/2019 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
931Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 15-4 đến 20-4-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 15-4 đến 20-4-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 15-4 đến 20-4-2019.

​Thông báo: Lich tuan 262.PDF

4/16/2019 4:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
929Thành phố Bến Tre: xã Bình Phú đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mớiThành phố Bến Tre: xã Bình Phú đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày 13/4/2019, UBND thành phố Bến Tre tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) Bình Phú. Ông Cao Văn Trọng –Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Lập – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Đức – Bí thư Thành ủy, ông Cao Thành Hiếu – Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre cùng đại diện các sở ngành tỉnh, lãnh đạo các huyện và đông đảo cán bộ, nhân dân xã Bình Phú đến dự.

Qua hơn 02 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay diện mạo xã Bình Phú thay đổi tích cực theo hướng văn minh – hiện đại, cảnh quang môi trường sạch đẹp, mức sống và chất lượng sống người dân không ngừng cải thiện. Kết quả nổi bật nhất của Bình Phú là hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp khá hoàn chỉnh, đến nay 07/07 tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến trung tâm thành phố được nhựa hóa đạt 100%, đường trục ấp, liên ấp gồm 7/7 tuyến với chiều dài hơn 5 km được nhựa hóa ô tô đi lại thuận tiện đạt tỷ lệ 84,85%, đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Công tác vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng giao thông nông thôn đạt kết quả tích cực; trong 02 năm qua nhân dân đã đóng góp đất đai, hoa màu, vật kiến trúc tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng thực hiện các công trình giao thông. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 90,75%.

Binh-Phu-nhan-bang-NTM.png
Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre trao Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo xã Bình Phú (Ảnh: Hồng Quốc)

Bên cạnh đó, xã tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia kinh tế hợp tác, chuyển đổi cây trồng vật nuôi kém hiệu quả sang lựa chọn các loại cây, con đặc sản đưa vào sản xuất gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật tạo ra giá trị lớn trên cùng đơn vị diện tích như: bưởi da xanh, dừa xiêm xanh, dưa lưới, rau thủy canh cho thu nhập hằng trăm triệu đồng/ha, đến nay xã thành lập 02 tổ hợp tác bưởi da xanh với 36 thành viên. Ngoài ra, người dân còn chủ động kết hợp giữa nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái tạo sự đa dạng nâng cao thu nhập hộ gia đình. Theo thống kê thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2018 đạt 44,96 triệu đồng/người/năm, vượt hơn 2 triệu đồng/người/năm so bộ tiêu chí.

Phát biểu tại buỗi lễ, ông Cao Thành Hiếu – Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre đã ghi nhận, biểu dương kết quả xã Bình Phú đạt được qua hơn 02 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhấn mạnh kết những quả Bình Phú đạt được chỉ là bước đầu, do vậy xã không được bằng lòng, chủ quan mà phải tiếp tục củng cố, nâng chất 19 tiêu chí đạt được. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể người dân trong nâng chất các tiêu chí nhất là tiêu chí về môi trường, giao thông; chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nghành nông nghiệp gắn với phát triển thế mạnh về du lịch, dịch vụ. Tăng cường công tác liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất gắn với thị trường nhằm mục tiêu nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho người dân.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh - Cao Văn Trọng trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) cho xã Bình Phú, UBND tỉnh trao bằng khen cho 05 tập thể và 08 cá nhân xã Bình Phú có nhiều đóng góp trong xây dựng xã Bình Phú đạt chuẩn xã NTM./.

4/14/2019 2:00 PMĐã ban hành/PublishingImages/2019-04/Binh-Phu-nhan-bang-NTM-420.pngNông thôn mới1Hồng QuốcYes
928Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 08-4 đến 14-4-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 08-4 đến 14-4-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 08-4 đến 14-4-2019

​Thông báo 231: 231_20190408031502661660.PDF

4/9/2019 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
924Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 01-4 đến 05-4-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 01-4 đến 05-4-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 01-4 đến 05-4-2019
4/2/2019 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Lịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
927Thông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Bến TreThông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Bến Tre
Thông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Bến Tre

​Thông báo 915: tb_915.PDF

3/29/2019 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Phòng Nội vụ - UBND thành phố Bến TreNo
925Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 25-3 đến 29-3-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 25-3 đến 29-3-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 25-3 đến 29-3-2019
3/26/2019 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
926Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 18-3 đến 22-3-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 18-3 đến 22-3-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 18-3 đến 22-3-2019
3/18/2019 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
922Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 11-3 đến 15-3-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 11-3 đến 15-3-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 11-3 đến 15-3-2019

​Thông báo: 688-Lich-lam-viec.PDF

3/12/2019 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
923Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Bến TreThông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Bến Tre
Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Bến Tre (13 giờ 30 ngày 14/3/2019)
3/12/2019 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyên truyền, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Bến TreNo
921Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 04-3 đến 09-3-2019Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 04-3 đến 09-3-2019
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 04-3 đến 09-3-2019

​Thông báo 607: 607_TB_lich_tuan.pdf

3/5/2019 2:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Lịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
1 - 30Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com