Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 21-5 đến 26-5-2018 
 
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-5 đến 20-5-2018 
 
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 07-5 đến 12-5-2018 
 
Thông báo về thời gian khai mạc, lịch thi các môn của kỳ thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018 
 
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 23-4 đến 05-5-2018 
 
Kế hoạch phát động tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp" trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018 
 
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 16-4 đến 20-4-2018 
 
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 09-4 đến 14-4-2018 
 
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 02-4 đến 07-4-2018 
 
Giới thiệu - kết nối doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bến Tre. 
 
 
 
  
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
852Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 21-5 đến 26-5-2018NewThông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 21-5 đến 26-5-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 21-5 đến 26-5-2018
5/21/2018 2:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
851Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-5 đến 20-5-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-5 đến 20-5-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-5 đến 20-5-2018
5/14/2018 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
850Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 07-5 đến 12-5-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 07-5 đến 12-5-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 07-5 đến 12-5-2018
5/7/2018 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Lịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
847Thông báo về thời gian khai mạc, lịch thi các môn của kỳ thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018Thông báo về thời gian khai mạc, lịch thi các môn của kỳ thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018
Thông báo về thời gian khai mạc, lịch thi các môn của kỳ thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018

​Chi tiết xem Thông báo 1075: TB-1075.PDF

4/26/2018 11:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Phòng Nội vụ - UBND thành phố Bến TreNo
849Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 23-4 đến 05-5-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 23-4 đến 05-5-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 23-4 đến 05-5-2018
4/23/2018 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
845Kế hoạch phát động tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp" trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018Kế hoạch phát động tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp" trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018
Kế hoạch phát động tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp" trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018

​Văn bản:KH-973.PDF

4/16/2018 2:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreYes
848Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 16-4 đến 20-4-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 16-4 đến 20-4-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 16-4 đến 20-4-2018
4/16/2018 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
844Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 09-4 đến 14-4-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 09-4 đến 14-4-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 09-4 đến 14-4-2018
4/10/2018 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
843Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 02-4 đến 07-4-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 02-4 đến 07-4-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 02-4 đến 07-4-2018
4/4/2018 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
842Thông tin: Giới thiệu - kết nối doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bến TreThông tin: Giới thiệu - kết nối doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bến Tre
Giới thiệu - kết nối doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bến Tre.
Tong-ket-cong-tac-PCCC-va-CNCH-nam-2017-va-phuong-huong-nhiem-vu-2018-150.png ​​Thành phố Bến Tre: Tổng kết công tác Phòng cháy chữa cháy năm 2017 (01/4/2018)
Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) năm 2017, triển khai phương hướng...
Tong-ket-cong-tac-PCCC-va-CNCH-nam-2017-va-phuong-huong-nhiem-vu-2018-150.png ​​Thành phố Bến Tre: Tổng kết công tác Phòng cháy chữa cháy năm 2017 (01/4/2018)
Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) năm 2017, triển khai phương hướng...
Tong-ket-cong-tac-PCCC-va-CNCH-nam-2017-va-phuong-huong-nhiem-vu-2018-150.png ​​Thành phố Bến Tre: Tổng kết công tác Phòng cháy chữa cháy năm 2017 (01/4/2018)
Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) năm 2017, triển khai phương hướng...
​​​​​
4/1/2018 9:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
841Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 26-03 đến 31-03-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 26-03 đến 31-03-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 26-03 đến 31-03-2018
3/27/2018 9:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
840Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018
Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018

​Chi tết xem thông báo số 729/TB-HĐTT: tb-729.PDF

3/23/2018 10:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Phòng Nội vụ - UBND thành phố Bến TreNo
839Thông báo Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018Thông báo Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018
Thông báo Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018

​Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi:QD-1015.PDF

Thông báo thu phí tuyển dụng đối với thí sinh đủ điều kiện:TB-623.PDF


3/14/2018 10:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyên truyền, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Phòng Nội vụ - UBND thành phố Bến TreNo
838Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-03 đến 18-03-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-03 đến 18-03-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-03 đến 18-03-2018
3/12/2018 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
836Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 05-03 đến 11-03-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 05-03 đến 11-03-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 05-03 đến 11-03-2018
3/6/2018 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
835Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 26-02 đến 04-03-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 26-02 đến 04-03-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 26-02 đến 04-03-2018
2/27/2018 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
834Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-02 đến 22-02-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-02 đến 22-02-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-02 đến 22-02-2018
2/12/2018 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
833Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 05-02 đến 10-02-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 05-02 đến 10-02-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 05-02 đến 10-02-2018
2/5/2018 10:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
828Tài liệu kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2018Tài liệu kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2018
Tài liệu kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2018
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Phân loại Đường dẫn tải về
258/TTr-UBND26/01/2018Tờ trình ban hành Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là đô thị loại 2 (TTR-258) icon-download.png
285/TTr-UBND
29/01/2018Tờ trình về việc giới thiệu bầu bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 (TTR-285-Gioi-thieu-bau-bo-sung-Thanh-vien-UBND-TP​)​​ icon-download.png
10/TTr-HĐND
30/01/2018
Tờ trình thông qua Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (TTR-10-Thong-qua-NQ-phe-chuan-ket-qua-bau-bo-sung-UV-UBND-TP)
icon-download.png
25/BC-KTXH
30/01/2018
Báo cáo thẩm tra Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là đô thị loại 2 (BC-25-Tham-tra-cua-Ban-KTXH-De-an-de-nghi-cong-nhan-TPBT-la-do-thi-loai-2)
icon-download.png
26/BC-KTXH
30/01/2018
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là đô thị loại 2 (BC-26-Tham-tra-cua-Ban-KTXH-ve-du-thao-NQ-De-an-cong-nhan-TPBT-la-do-thi-loai-2)
icon-download.png
Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là đô thị loại 2​
24/01/2018Thuyết trình đề án (Thuyet-minh-de-an-dtl2-2018) icon-download.png
24/01/2018Phụ lục số liệu đề án (Phu-luc-so-lieu-dtl2-2018) icon-download.png
Các bản đồ kèm theo​
24/01/2018Bản đồ mối liên hệ vùng (1-MLH-DTL2-2018) icon-download.png
24/01/2018Bản đồ hành chính (2-HC-DTL2-2018) icon-download.png
24/01/2018Bản đồ hiện trạng SDD và các công trình xây dựng (3-HTSDD-DTL2-2018) icon-download.png
24/01/2018Bản đồ định hướng phát triển không gian (4-PTKG-DTL2-2018) icon-download.png
24/01/2018Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (5-QHSDD-DTL2-2018) icon-download.png
24/01/2018Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật (6-HTKT-DTL2-2018)​ icon-download.png
13BB/HĐND08/02/2018Biên bản kỳ họp thứ 8 (BB 13-ky-hop-thu 8)
icon-download.png
01/NQ-HĐND02/02/2018Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021​ (Nghi-quyet-01-HDND-8) icon-download.png
02/NQ-HĐND02/02/2018 Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là đô thị loại 2 (Nghi-quyet-02-HDND-8​) icon-download.png
1/24/2018 9:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
827Thông báo về việc thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018Thông báo về việc thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018
Thông báo về việc thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018

​Kế hoạch:KH 211.PDF

Thông báo:THONG-BAO-SO-237.doc

Mẫu đơn đăng ký:MAU DON DANG KY THI TUYEN CC XA.docx

Mẫu sơ yếu lý lịch:So_yeu_ly_lich_tu_thuat.doc


1/23/2018 2:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Phòng Nội vụ - UBND thành phố Bến TreYes
831Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 15-01 đến 19-01-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 15-01 đến 19-01-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 15-01 đến 19-01-2018
1/15/2018 4:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
826Thông báo triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CPngày 01/01/2018 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Bến TreThông báo triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CPngày 01/01/2018 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Bến Tre
Thông báo đăng tải tập tin Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết sô 11/NQ-HĐND và Kế hoạch số 4195/KH-UBND

​Văn bản số 21/UBND-TH của UBND tỉnh: 21UB_20180103034733895890_000.00.29.H07.pdf

Văn bản số 48/UBND-TCKH của UBND thành phố: 48-UBND-TCKH.PDF

Văn bàn số 11/NQ-HĐND của HĐND thành phố: 11-NQ-HDND.PDF

Văn bản số 4195/KH-UBND của UBND thành phố: 4195-KH-UBND.PDF

1/9/2018 11:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Phòng Tài chính kế hoạch - UBND thành phố Bến TreNo
824Thông báo Quyết định về việc cho thuê thửa đất số 38 và 39, tờ bản đồ số 47 tọa lạc tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreThông báo Quyết định về việc cho thuê thửa đất số 38 và 39, tờ bản đồ số 47 tọa lạc tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Thông báo Quyết định về việc cho thuê thửa đất số 38 và 39, tờ bản đồ số 47 tọa lạc tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

​Văn bản Quyết định số 18/QĐ-UBND: QD-18.PDF

1/8/2018 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
825ThôngThông báo Quyết định về việc cho thuê thửa đất số 795a, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreThôngThông báo Quyết định về việc cho thuê thửa đất số 795a, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
ThôngThông báo Quyết định về việc cho thuê thửa đất số 795a, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

​​Văn bản Quyết định số 20/QĐ-UBND:QD-20.PDF

1/8/2018 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
830Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 08-01 đến 12-01-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 08-01 đến 12-01-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 08-01 đến 12-01-2018
1/8/2018 4:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
823Thông báo về việc thu lệ phí Môn bài năm 2018 Thông báo về việc thu lệ phí Môn bài năm 2018
Thông báo về việc thu lệ phí Môn bài năm 2018

phi-mon-bai.jpg

Tập tin tải vềPhi-mon-bai-2018.doc:​

1/4/2018 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyên truyền1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
829Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 01-01 đến 05-01-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 01-01 đến 05-01-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 01-01 đến 05-01-2018
1/2/2018 4:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
822Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống VNPT-iOffice 3.0Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống VNPT-iOffice 3.0

​Hướng dẫn chung: HDSD iOffice (BTE)v3_102017.doc

Hướng dẫn tính năng mới: Huong dan su dung tinh nang dieu hanh cong viec.doc

1/2/2018 11:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
821Thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng làm việc tại cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bến TreThông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng làm việc tại cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bến Tre

​Công dân Việt Nam, có sức khỏe tốt, tác phong nhanh nhẹn, có lý lịch rõ ràng, không quá 25 tuổi. Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Nhận hồ sơ: Từ nay đến ngày 20/01/2018 tại Thành đoàn Bến Tre, số 24, Hai Bà Trưng, Phường 2, TP. Bến Tre, ĐT: 02753.829320 - 0944.533.226, Anh Phú.

Văn bản: TB-tuyen dung-Thanh-Doan.PDF

12/25/2017 4:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Mai Văn PhúNo
820Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre
Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre
12/25/2017 10:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Phòng Nội vụ - UBND thành phố Bến TreNo
1 - 30Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com