Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksGiới thiệu

 
Giới thiệu - Bộ máy hành chính
Bộ máy hành chính TP Bến Tre 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
17. Xã Mỹ Thành17. Xã Mỹ Thành
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại-Email
1 Đ/c Nguyễn Xuân Hoàng
Chủ tịch (075).3829766
2 Đ/c Lê Duy Kha Phó Chủ tịch (075).3829766
​3​Đ/c Nguyễn Trung Long
Phó Chủ tịch (075).3829766

 

1/23/2013 12:00 AMĐã ban hành
16. Xã Sơn Đông16. Xã Sơn Đông
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại- Email
1
Đ/c Nguyễn Văn Bé Chính
Chủ tịch
  (075). 3829019
2
Đ/c Lê Hữu Phong
Phó Chủ tịch
  (075). 3828247
3
Đ/c Bùi Quang Kim Khanh
Phó Chủ tịch
  (075). 3829019
​4​Đ/c Nguyễn Thuần Vũ
Phó Chủ tịch(075). 3829019

 

1/23/2013 12:05 AMĐã ban hành
14. Xã Nhơn Thạnh14. Xã Nhơn Thạnh
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại- Email
1
Đ/c Võ Thu Cúc
Chủ tịch
(075). 3545459
2
Đ/c Đặng Thanh Tùng
Phó Chủ tịch
(075). 3545459
3
Đ/c Ngô Bảo Trân
Phó Chủ tịch
(075). 3545459

 

1/23/2013 12:15 AMĐã ban hành
15. Xã Bình Phú15. Xã Bình Phú

 

STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại- Email
1
Đ/c Huỳnh Hữu Thuận
Chủ tịch
(075). 3829342
2
Đ/c Nguyễn Thị Kiệp
Phó Chủ tịch
(075). 3829342
3
Đ/c Nguyễn Thị Như Ý
Phó Chủ tịch
(075). 3829342

 

1/23/2013 12:10 AMĐã ban hành
11. Xã Phú Hưng11. Xã Phú Hưng
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại- Email
1
Đ/c Trần Thị Kim Nguyên
Chủ tịch
(075). 3829455
2
Đ/c Nguyễn Văn Cao
Phó Chủ tịch
(075). 3829455
3
Đ/c Nguyễn Thị Kim Loan
Phó Chủ tịch
(075). 3829455

 

1/23/2013 12:30 AMĐã ban hành
12. Xã Phú Nhuận12. Xã Phú Nhuận
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại- Email
1
Đ/c Đặng Thị Bừng
Chủ tịch
(075). 3826376
2
Đ/c Lê Hoài Phương
Phó Chủ tịch
(075). 3826376
3
Đ/c Phạm Bùi Minh Tú
Phó Chủ tịch
(075). 3826376

 

1/23/2013 12:25 AMĐã ban hành
10. Phường Phú Khương10. Phường Phú Khương

 

STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại- Email
1
Đ/c Đỗ Thế Vinh
Chủ tịch
  (075). 3822536
2
Đ/c Bùi Thị Hạnh
Phó Chủ tịch
(075). 3822536
​3​Đ/c Tô Hồng Thái
Phó Chủ tịch (075). 3822536

 

1/23/2013 12:35 AMĐã ban hành
9.  Phường Phú Tân9.  Phường Phú Tân

 

STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại- Email
1
Đ/c Nguyễn Thanh Tùng
Chủ tịch
  (075). 3561147
2
Đ/c Nguyễn Thị Phương Tuyền
Phó Chủ tịch
  (075). 3554778
​3​Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Thảo
Phó Chủ tịch075). 3561147

 

1/23/2013 12:40 AMĐã ban hành
8.  Phường 88.  Phường 8
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại- Email
1
Đ/c Vũ Văn Thanh
Chủ tịch
  (075). 3829557
2
Đ/c Nguyễn Thị Trúc Phương
Phó Chủ tịch
  (075). 3829557
3
Đ/c Lê Thị Bích Trang
Phó Chủ tịch
  (075). 3829557

 

1/23/2013 12:45 AMĐã ban hành
7.  Phường 77.  Phường 7
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại- Email
1
Đ/c Trần Vũ Chiến
Chủ tịch
  (075). 3829558
2
Đ/c Phạm Văn Phương
Phó Chủ tịch
  (075). 3829558
3
Đ/c Nguyễn Lê Phương Thảo
Phó Chủ tịch
  (075). 3829558

 

1/23/2013 12:50 AMĐã ban hành
6.  Phường 66.  Phường 6
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại- Email
1
Đ/c PhạmThị Thuỷ
Chủ tịch
  (075). 3825527
2
Đ/c Phan Thanh Trúc
Phó Chủ tịch
  (075). 3825527
​3​Đ/c Nguyễn Thị Thu Mộng
Phó Chủ tịch(075). 3825527

 

1/23/2013 12:55 AMĐã ban hành
5.  Phường 55.  Phường 5
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại - Email
1
Đ/c Trần Thanh Tùng
Chủ tịch
(075). 3829304
2
Đ/c Nguyễn Thanh Bằng
Phó Chủ tịch
(075). 3829304
3
Đ/c Lê Bình Nguyên
Phó Chủ tịch
(075). 3829304

 

1/23/2013 1:00 AMĐã ban hành
4. Phường 44. Phường 4
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại - Email
1
Đ/c Nguyễn Viết Cường
Chủ tịch
  (075). 3829516
2
Đ/c Nguyễn Tấn Sĩ
Phó Chủ tịch
  (075). 3829516
3 Đ/c Nguyễn Trần Cẩm Tú Phó Chủ tịch (075). 3829516

 

1/23/2013 1:05 AMĐã ban hành
3.  Phường 33.  Phường 3
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại - Email
1
Đ/c Nguyễn Phước Hiệp
Chủ tịch
(075). 3829301
2
Đ/c Nguyễn Thị Kim chi
Phó Chủ tịch
(075). 3829301
3
Đ/c Võ Mỵ Nương
Phó Chủ tịch
(075). 3837917

 

1/23/2013 1:10 AMĐã ban hành
2.  Phường 22.  Phường 2
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại - Email
1
Đ/c Võ Tấn Trung
Chủ tịch
(075). 3829504
2
Đ/c Lý Tịnh Nhàn
Phó Chủ tịch
(075). 3829504
3
Đ/c Đoàn Thị Thuỳ Trang
Phó Chủ tịch
(075). 3829504

 

1/23/2013 1:15 AMĐã ban hành
1.  Phường 11.  Phường 1
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại - Email
1
Đ/c Nguyễn Minh Phương
Chủ tịch
 (075). 3829334
2
Đ/c Nguyễn Lý Minh Đằng
Phó Chủ tịch
 (075). 3829334
3
Đ/c Văn Kim Ngân
Phó Chủ tịch
  (075). 3829334

 

1/23/2013 1:20 AMĐã ban hành
23.  Bảo hiểm xã hội23.  Bảo hiểm xã hội
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại - Email
1
Đ/c Nguyễn Minh Đức
Giám đốc
  (075). 3836312
2
Đ/c Lê Thị Minh Nhựt
Phó Giám đốc
  (075). 3824320
​3​Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiếu
​Phó Giám đốc
​(075). 3560790

 

1/23/2013 1:30 AMĐã ban hành
21.  Trung tâm Y tế21.  Trung tâm Y tế
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại - Email
1
Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hân
Giám đốc
(075). 3829647
2
Đ/c Trần Trung Luận
Phó Giám đốc
(075). 3829647

 

1/23/2013 1:40 AMĐã ban hành
19.  Đài Truyền thanh19.  Đài Truyền thanh
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại - Email
1
Đ/c Đặng Văn Bảy
Trưởng đài
(075). 3814497
 
1/23/2013 1:50 AMĐã ban hành
17.  Công an17.  Công an
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại - Email
 1Đ/c TrầnThị Bé NhânTrưởng Công an(075). 3545479 
2
Đ/c Lê Quang Gốc
Phó Trưởng Công an
 (075). 3814113
3
Đ/c Võ Công Bình
Phó Trưởng Công an
(075). 3836189
4
Đ/c Trần Văn Bảnh
Phó Trưởng Công an
(075). 3545789
5
Đ/c Lê Hoàng Vũ
Phó Trưởng Công an
(075). 3545789

 

1/23/2013 2:00 AMĐã ban hành
16.  Chi Cục thuế16.  Chi Cục thuế
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại - Email
1
Đ/c Nguyễn Văn Bé
Chi Cục trưởng
(075). 3813879
2
Đ/c Lê Quang Dũng
Chi Cục phó
(075). 3826278
3
Đ/c Lê Minh Thiện
Chi Cục phó
(075). 3511226
​4​Đ/c Đặng Văn Lai​Chi Cục phó​(075). 3816325

 

1/23/2013 2:05 AMĐã ban hành
14.  Ban Quản lý chợ14.  Ban Quản lý chợ
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại - Email
1
Đ/c Thái Văn Bé
Trưởng ban
(075). 3554455
2
Đ/c Đoàn Thành Lập
Phó Trưởng ban
(075). 3554200
3
Đ/c Trịnh Ngọc Thu
Phó Trưởng ban
(075). 3554266
​4​Hồ Thị KiềuPhó Trưởng ban​

 

1/23/2013 2:15 AMĐã ban hành
12.  Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất12.  Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại - Email
1
Đ/c Nguyễn Quang Minh
Giám đốc
(075). 3575644
2
Đ/c Trần Đình Vinh
Phó Giám đốc
(075). 3815522
3Đ/c Nguyễn Đăng KhoaPhó Giám đốc(075). 3815522
4Đ/c Trần Bá ĐạtPhó Giám đốc(075). 3815522

 

1/23/2013 2:25 AMĐã ban hành
11.  Phòng Tài nguyên Môi trường11.  Phòng Tài nguyên Môi trường
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại - Email
1
Đ/c Nguyễn Quang Minh
Trưởng phòng
(075). 3823262
4
Đ/c Nguyễn Quốc Khánh
Phó Trưởng phòng
(075). 3575644

 

1/23/2013 2:30 AMĐã ban hành
10.  Chi Cục thống kê10.  Chi Cục thống kê
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại - Email
1
Đ/c Lê Diên Vinh
Chi Cục phó
(075). 3824638

 

1/23/2013 2:35 AMĐã ban hành
9.  Phòng Tư pháp9.  Phòng Tư pháp
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại - Email
1
Đ/c Trịnh Minh Chấn
Trưởng phòng
(075).3822892
2
Đ/c Nguyễn Thị Tường Vi
Phó Trưởng phòng
(075).3822892

 

1/23/2013 2:40 AMĐã ban hành
7.  Thanh Tra7.  Thanh Tra
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại - Email
1
Đ/c Nguyễn Ngọc Sỹ
Chánh thanh tra
(075). 3829403
2Đ/c Ngô Quế PhươngPhó Chánh thanh tra(075). 3829403

 

1/23/2013 2:50 AMĐã ban hành
6.  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:6.  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại - Email
1
Đ/c
Trưởng phòng
(075). 3571573
2
Đ/c Nguyễn Thị Thanh
Phó Trưởng phòng
 (075). 3511389
3
Đ/c Đoàn Thị Phúc
Phó Trưởng phòng
(075). 3511389
 

 

1/23/2013 2:55 AMĐã ban hành
4. Ban Quản lý dự án4. Ban Quản lý dự án
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại - Email
1
Đ/c Ngô Minh Nghiệp
Giám đốc
 (075). 3512079
ngominhnghiep@gmail.com
2
Đ/c Huỳnh Văn Hải
Phó Giám đốc
(075). 3811123
3
Đ/c Lê Xuân Trường Giang
Phó Giám đốc
(075). 3811123

 

1/23/2013 3:05 AMĐã ban hành
III. Văn phòng Thành uỷIII. Văn phòng Thành uỷ
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại- Email
1
Đ/c Nguyễn Thanh Hải
Chánh VP
  (075). 3511899
2
Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Phó Chánh VP
  (075). 3835960
3
Đ/c Phan Văn Hải
Phó Chánh VP
  (075). 3835959
​4Đ/c Huỳnh Thanh Giang​Phó Chánh VP​​(075). 3837899

 

1/24/2013 12:00 AMĐã ban hành
1 - 30Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com