Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chung

Thông tin chung
Thứ 2, Ngày 03/12/2018, 16:00
Thành phố Bến Tre: tiếp tục cải thiện chỉ số về cải cách hành chính
03/12/2018 | Hồng Quốc
Theo kết quả khảo sát, đánh giá chỉ số (CCHC) năm 2017 của UBND tỉnh Bến Tre, thành phố được đánh giá xếp loại tốt, dẫn đầu chỉ số (CCHC) so với các huyện; 100% xã, phường trên địa bàn được xếp loại tốt về (CCHC) không có đơn vị xếp loại trung bình, yếu.

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, năm 2018 UBND thành phố Bến Tre tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nội dung về CCHC, hoàn thành Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan trực thuộc; cải cách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được thành phố quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho công dân.

Tang-cuong-cai-cach-hanh-chinh-2018.jpg
Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa UBND xã Nhơn Thạnh (Ảnh: Hồng Quốc)

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành cũng như giải quyết công việc của UBND thành phố thông qua phần mềm I-office, I-gate đã cho thấy hiệu quả thiết thực, góp phần tiết kiệm thời gian trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian các cuộc họp, chi phí văn phòng phẩm... Đến nay 100% kế toán các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố đều trang bị phầm mềm quản lý ngân sách; 100% cán bộ, công chức thành phố và hơn 57% cán bộ, công chức và người hoạt động bán chuyên trách các xã, phường được trang bị máy vi tính làm việc.

Tiếp tục nâng cao hơn nữu hiệu quả công tác CCHC tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, năm 2019 Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các các ngành chức năng thành phố, xã phường tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tham gia thực hiện cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện quy trình quản lý chất lượng ISO trong thực hiện theo dõi quản lý, hồ sơ tại bộ phận một cửa ở các xã, phường.

Đồng thời, duy trì thường xuyên công tác kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ, nâng cao trách nhiệm cải cách hành chính nhất là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị; củng cố, sắp xếp bộ máy công chức theo hướng tinh gọn… nâng cao chất lượng thực thi công vụ gắn với phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới, Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp", góp phần phục vụ người dân ngày càng tốt hơn ./.

Lượt người xem:  1
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com